Toki


toki
toki

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ülkemizde yapılan inşaatların tahsisi ve nasıl yapıldığını denetleyen buraların iyileştirilmesini sağlayan, ülkemizin afet risklerine ve şartlarına uygun malzeme kullanıp kullanılmadığını inceleyen, devlet eliyle ülkemizde konut açığının giderilmesi amacıyla kurulmuştur.

Toki Projeleri

Ülkemizde yaşanan hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı konut açığının giderilmesi ve bu yolla gecekonduların önüne geçilerek yeni bir iş potansiyel alanı haline gelerek büyük bir istihdam sağlayıp işsizliğinde önüne geçilmesi amacıyla 1984 yılında Genel İdare dışında Toplu konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi başkanlığı kurulmuştur.

Toplu Konut İdaresi

Hızlı artan konut taleplerinin düzgünce karşılanması ve çarpık kentleşmenin önüne geçilmesi amaçlı projeli binaların yapılması ön görülmüştür. Bu işlerin yapılması için gerekli bütçe ise genel bütçeden sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra toplu konut fonu ile ve idare konut fonlar ile gerekli kaynağın fazlası bile elde edilmektedir. Böylelikle gerekli evlerin yapımı sırasında halktan ayrıca herhangi bir para talep edilmemektedir.

1993 yılında yapılan bir değişiklikle toplu konut fonunun genel bütçeye bağlanması ile maddi kaynakları azalmıştır. Ve bu da daha az sayıda projenin faaliyete geçirilmesine sebep olmuştur.

Toki Konutları

2001 yılı itibari ile toplu konut fonu tamamen kesilmiş ve başkanlığın gelirleri tamamen azalmıştır. Şimdi gelirleri ise genel bütçeden, satılan evlerin kredi geri dönüşlerinden, faiz gelirleri ve kira gelirleri gibi gelirlerden oluşmaktadır. Kurulduğu günden 2002 yılına kadar toplu konut fonu ve diğer gelirlerinde sayesinde toplam 950000 konutun maddi desteği sağlanarak vatandaşlar ev sahibi yapılmış, yine aynı zaman diliminde kendi arsaları üzerinde 43binin üzerinde konut inşaatı yapılıp, bitirilmiş ve vatandaşlara teslim edilmiştir.

 Toplu Konutlar İdaresi

Kuruma kurulduğu günden bugüne kadar toplamda 10 farklı kişi başkanlık etmiştir. Günümüzde ise 2002 yılında beri başkanlı görevini sayın Erdoğan Bayraktar yürütmektedir.

 Toki İletişim

Kurum Adı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

Internet Sitesi

http://www.toki.gov.tr/

Telefon

+903122667680

Faks

+903122667748

E-Posta

Yazışma Adresi

Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent

06800 Çankaya ANKARA TÜRKİYE

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*