SSK Sorgulama


ssk sorgulama
ssk sorgulama

Tc no ile ssk sorgulama: Çağdaş anlamda sosyal güvenlik sistemi iki temel üzerine kurulmuştur. Sosyal Sigortalar Tekniği ve Sosyal Yardım Tekniği Sosyal Sigorta Tekniği; ilk Sosyal Sigortanın kurulduğu 1883 yılı ile Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde bütün sanayileşmiş ülkelerde, Sosyal Yardım Tekniği ise 1930’lu yıllardan itibaren İskandinav ülkeleri başta olmak üzere Kanada, Avusturalya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde gelişme göstermiştir.

E Devlet Ssk Sorgulama

Yeni dönemde Sosyal Güvenlik politikası verimliliği ve üretimi arttıran en önemli insana yönelik yatırım halini almıştır. Ülkede var olan Sosyal Güvenlik sistemi  ile  nüfusun yaşlanması, aile yapısında meydana gelen değişimler, toplumsal değerlerdeki değişmeler, hastalık, iş kazası gibi sorunlar ve olumsuzluklar giderilebilir. Sosyal Güvenlik sistemi bunu sağlık hizmetlerinde sağladığı iyileştirme ve geliştirme çalışmaları, iş gücünün ve işe devamlılığın sağlanması, daha fazla sosyal güvencesi olan insan çalıştırılması ile gerçekleştirebilir.

Ssk Sorgulama 2017

Sosyal güvenlik sistemi ile ekonomik istikrar sağlanarak insan haklarının garanti ve güvence altına alınması sağlanmaktadır. Böylece insan onuru, hakkı, emeği korunduğu gibi toplumsal hayatta da sosyal adaletin yaşanması mümkün olur. Bu da demokrasinin güçlenmesine ve demokrasiye katkılımı arttıracak etki sağlayacaktır. Sosyal Güvenlik sistemi herkesi kapsayacak şekilde işlemelidir.


Ssk Prim Sorgulama

Kayıt dışı sektör ve işgücü Sosyal Güvenlik sistemini tehdit eden en önemli unsurdur.  Bu yüzden devlet bu şekilde olan işletmelere el atmalı ve önlemini almalıdır. Tüm çalışanlara insana yakışır bir çalışma ortamı sunulmalıdır. Eşitlik esas olmalıdır, cinsiyet ayrımı ortadan kaldırılmalıdır. Kadın ve erkek arasında var olan ücret eşitsizliği çözümlenmelidir. Nüfusu yaşlanma problemi göz önünde bulundurularak işgücüne katılım oranı yükseltilerek Sosyal Güvenlik Kurumlarının mali durumu düzeltilmelidir.

Ssk Hizmet Sorgulama

Bunun içinde tüm sosyal sorunların çözümünde olduğu gibi Sosyal Güvenlik politikasının geliştirilmesinde sosyal diyalogların geliştirilmesi gerekmektedir. Devlet; vatandaşının sosyal haklarını koruduğu gibi sunduğu hizmetlerle de vatandaşının bilgi almasının yollarını kolaylaştırmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan ve sosyal güvence altında çalışan bireylerin özlük haklarının korunduğu sisteme SSK Sorgulama ile E-devlet aracılığıyla ulaşılabilmektedir. E-devlet adı altında bilgiler sadece kişiye özeldir.

Ssk Hizmet Dökümü

SSK sorgulama ile hizmet dökümü, sicil numarası sorgulama, prim sorgulama, emeklilik sorgulama bilgilerine ulaşabilirsiniz. TC kimlik no, Baba Adı, Nüfusa Kayıtlı Olduğunuz İl ve İlçe, Cilt No, Aile Sıra No, Doğum Tarihi bilgilerinizi girerek SSK sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*