Sosyal Güvenlik Destek Primi


gss borc sorgulama
gss borc sorgulama

E Devlet Sosyal Güvenlik Destek Primi: Sosyal güvenlik destek primi, bir yerde çalışırken kişinin kendi adına ya da hesabına ödenilen paraya denmektedir. Emekli olup sosyal güvenlikten para alıyor ve herhangi bir işte çalışıyorsanız bu prim ödenmektedir. Sosyal güvenlik kurumundan aylık olarak bağlansa bile tekrardan SSK alanında, çalışmaya başlayan kişilerin kazançlarından elde edilen belirli bir miktar para kesilmektedir.E Devlet bunu çalışan kişilerin iş anında yaşadıkları bir kaza ya da mesleğinden dolayı oluşabilecek bir hastalık nedeni ile kişiye gelir bağlanması amacıyla kesilmektedir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı

Aslında bu sistem kişilerin kafasını karıştırsa bile güvenlik açısından çok önem taşımaktadır. 1999 yılında ilk kez Bağ_kurlu olan kişilerin tekrar Bağ_kur alanında çalışanlardan %10 SGDP olarak kesilmiştir. Bu güvenceye emekli olan kişilerin başvurarak alması sağlanabilir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi 2017

Yıllarca çalışıp emekli maaşı alan yaşlıların emekli parasının yetmemesi karşılığı ile Sosyal güvenlik destek primi almaya hak kazanmışlardır. Sosyal güvenliği destek amacı ile çıkmıştır. Bunun yanı sıra 2008 yılından itibaren tekrardan çalışan emeklilerin bu hakkı kazanma imkânları yoktur. Devlet bunu 5510 sayılı kanun ile insanlar bildirmiştir. Eğer ki tekrardan çalışmak isterler ve çalışırlarsa aylık maaşları kesilme olacaktır. Ancak çalışan kişilerin vergi dairesinde verilip kısa sürede tespit edilmesi sağlanarak insanların bu primi ödemesi güç haline gelmiştir. 2003 yılından veri ödenmesi gerekilen primlerin 2008 yılından itibaren tespit edilmesi ve kişilerin yüklü bir prim ödenmesine sebep olunmuştur. Yüklü bir şekilde gelen bu ödemeler konusunda oldukça ciddi anlamda sıkıntı altına girilmiştir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi


Hatta bu ödemeden dolayı taksite bağlanmasına ve bu şekilde ödeme sağlanmaktadır. Bazıları bu paraları ödemekte büyük bir zorluk çekmiş ve büyük bir yük olarak taşımaktadır. Bu primin amacı yıllarca çalışan emekli maaşı ile zor geçinen kişilere sağlanan bir sistemdir. Yeni kanun sistemine göre emekli yaşı 65’e çıkartılmıştır. Ancak bu yaştan sonra tekrar kişilerin çalışması mümkün değildir.e devletin 5510 kanunu gelmeden önce sigortalı olanlara eski sistem uygulandığı için 2008 yılından beri çalışanlara destek primi çalışmasına devam edilecektir. Tabi ki bunların primleri de %30 oranında olmaktadır. Kısacası bu destek primi emekli olan kişilere hiçbir fayda sağlamadığı gibi büyük sıkıntılar vermektedir.

Sosyal Güvenlik Destek Primi Affı

Hiçbir ülkede böylesine bir sosyal güvence şekil görülmemekte ve yapılan düzenlemenin bir izahı bulunamamaktadır. Fayda sağlaması yerine daha çok sıkıntı verilmektedir. Emekli olan yaşlılara büyük bir sıkıntı veren Sosyal destek güvenlik priminin kaldırılması çok daha iyi olacaktır. Ayrıca emekli olmuş bir kişi ticaret yapıyor ve belirli bir yer açtığı zaman yeteri kadar devlete desteğini vergileri ile sağlamaktadır. Bunun için bu destek priminin kaldırılması daha iyi olacaktır. Ülkemizde insanların geçimlerinin ne derece zor olduğunu ve standartların dışında olan bu primin kimse tarafından desteklenmediği hatta büyük sıkıntılar verdiği görülmektedir.

SGK Destek Primi

Emekli maaşı ile geçinemeyen yaşlıların tekrar bir gelir elde etmek amacı ile çıkan bu sistem daha da yetmez olmuştur. Emeklinin elindeki maaşını da olduğu gibi elinden gitmesine hatta bu primleri ödemek için taksit borçları altına girildiği görülmektedir. Daha da açıklanacak olursa % 15 olarak alınan bu primler ocak ayında ödenen en çok yaşlı kişinin aylığından alınan primlerin fazla olmaması düşünülmüştür. Parasal olarak düşünüldüğü zaman 2011 yılının kasım, ocak ayında oldukça yüksek bir paranın kesildiği görülmektedir. Bir şeylere destek olunurken insanların hiçbir şekilde zorluk çekmeden ve şartlarını zorlamadan yapılması gerekmektedir. Yaşlı bir emekliden alınan prim kaldırılmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*