SGK Prim Affı


sgk prim affi
sgk prim affi

SGK Prim Affı 2017: Sgk Prim affını duyan kişiler bilgi edinmek için SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) binalarına giderek bilgi edinme amacı gütmektedirler. SGK prim borcu olan işverenler en çok kendileri açısından ne gibi avantajların olduğunu merak etmektedirler. Kendisinin sigorta pirim borcu olduğu için sağlık hizmetinden yararlanamayan bu nedenle anne ve babasının sigortasından yararlananlar için geçmişe dönük borçlarına dair af çıkmış bulunmaktadır(bu aftan yaklaşık 100 bin civarında kişi yararlanacaktır).

Bağkur Prim Affı

SGK’dan ve kamu kurumundan maaş alan yaklaşık 750 kişiye aldıkları maaş üzerinden yapılandırmaya gidilerek geri ödeme kolaylığı sağlanacaktır. SGK’dan emekli aylığı aldığı halde bir iş yeri açarak geçimini sağlayan ve sgk primini ödemeyen 260 civarındaki esnaf kanun çıktıktan sonraki 3 ay içerisinde başvuru yaparak prim borç yapılandırılmasından faydalanabilecektir.

Bağkur Prim Affı 2017

Sgk Prim affı düzenlemesi yapılırken esnaf da yönetim kuruluna girmektedir. Yönetim kurulu 10 kişiden 12 kişiye çıkarılarak düzenleme yoluna gidilecektir. SGK prim affını duyanlar bilgi almak amacıyla SGK binalarına giderek aftan yararlanabilmek için ne yapmaları gerektiği hakkında bilgi edinme yoluna gitmektedirler. Bazı vatandaşlar aftan yararlanarak borçlarını ödeyip emekliliğe kavuşacakları için sevinirken, kimileri de düzenleme yoluna gidildiğinden gayet memnun olduklarını belirtmektedirler.

SGK Prim Affı Gelişmeleri

25 Şubat 2011 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda değişiklik yapılarak aftan yararlanılma yoluna gidilecektir. SGK kurumuna bağlı 4-A, 4-B, 4-C sigortalılarının sosyal güvenlik primleri, SSK’lı işçi çalıştıran işverenlerin borçları, Bağ-Kur kapsamında bulunan 4-B’li sigortalıların kendi prim borçlarına yönelik yapılandırma yapılarak kolaylık sağlama yönüne gidilmiş bulunmaktadır.

SGK Prim Affı Ne Zaman Çıkacak

Sgk Prim affı için yapılacak olan yapılandırma süresi aslında 2 ay olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Bakanlar Kurulu’nun kararı ile bu sürenin 1 ay daha uzatılabilme ihtimalinin bulunduğu söylenmektedir. Af gazetede yayınlandıktan sonra aftan yararlanmak isteyenlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Vatandaşlar kendilerine sunulan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmaktadırlar. Kanun 10.01.2013 günü kabul edilmiş olup 19.01.2013 günü resmi gazetede yayınlanmış bulunmaktadır. Çıkan af 4-B kapsamında çalışan kişilerin prim borçlarını kapsamamaktadır. Borç yapılandırma işlemi gerçekleştirilirken gecikme zammı ve cezası silinerek borç yeniden hesaplanacak; böylece eski zamana ait borç miktarı önemli ölçüde azalmış olacak ve gelecek 36 ay içerisinde borcun kapanması talep edilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*