SGK Emeklilik Sorgulama


sgk emeklilik sorgulama
sgk emeklilik sorgulama

SGK Emeklilik Hesaplama: SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumunun kısaltılmış halidir. Sosyal Güvenlik kavramı Toplumun bütününün hiçbir ayrım gözetmeksizin hem ekonomik hem sosyal sahip olduğu tüm hakları koruma geleceklerini güvence altına alma amacından ortaya çıkmıştır.İnsanoğlu tüm yaşamı boyunca birçok riskle karşı karşıya kalmıştır. Karşılaşabileceği riskleri en aza indirgemek, doğurabileceği olumsuz sonuçların etkisini azaltmak ya da ortadan kaldırmak ve hayatları boyunca ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu var olmuştur.

SGK Hizmet Sorgulama

Sosyal Güvenlik Kurumunun misyon ve vizyonu tamamen kaliteli, hizmet ve bireylerin ihtiyaçları odaklı saygın ve sürekli bir kurum olmak üzerine kuruludur.Sosyal Güvenlik kavramı ilk olarak 1935 yılında Amerikan Sosyal Güvelik Kanununda yer almıştır.Türkiye’de ise Sosyal Güvenlik ile ilgili ilk kanun 1945 yılındaki  “ İş kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortasıdır.”

SGK Prim Günü Sorgulama

Asıl önemli gelişme ise 1961 Anayasasında meydana gelmiştir. 1961 Anayasasında Sosyal Güvenlik kavramı ilk kez çalışma hayatında yerini almıştır. 1963 yılından itibaren de planlı kalkınma dönemine girilmiş ve Sosyal Güvenlik insanları karşılaşacakları sorunlara ve risklere karşı koruma sistemi olarak kabul edilmiştir.

E Devlet Emeklilik Sorgulama

2006 yılında da SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur birleştirilerek SGK yani Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanmıştır.Sosyal Güvenlik temel insani bir haktır. Eşitsiz gelir dağılımı karşısında toplumun huzur ve refahını sağlamak amacıyla eşitsizliği yok etmek, çalışanların, toplumun en küçük parçası olan ailelerin, kısacası tüm toplumun hayat standardını iyileştirmeyi sağlamak için etkin bir araç niteliğindedir. Sosyal Güvenlik kavramı Sosyal Dayanışma, Sosyal Huzur ve Sosyal Bütünlük kavramları ile iç içedir. Yaşlılık, hastalık, işsizlik gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu devreye girerek bireylerin içine düşebilecekleri kötü ve olumsuz durumları ortadan kaldırmaktadır.

SGK Emeklilik İşlemleri

İşte tüm bu nedenlerden dolayı Sosyal Güvencenin olması gerekmektedir. Sosyal Güvencesi olan kişiler yaşlılık, hastalık, işsizlik ve emeklilik dönemlerini rahat ve huzurlu geçirmektedirler.Peki, Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli olduğumuzda emekliliğimizi nasıl sorgularız ?  Elbette ki devlet vatandaşlarının faydalanacağı pek çok hizmet sunmaktadır. Zaten Sosyal Güvelik Kurumunun en önemli misyonu kaliteli ve sürekli hizmet anlayışı yenilikleri takip etmek ve çözüm odaklı olmaktır.

SGK Emeklilik Sorgulama 2017

Emeklilik sorgulamamızı e devlet ten şifre yöntemi ile ya da eğer e-devlet şifresi yoksa TC kimlik Numarası ile kolaylıkla yapabilirsiniz. Sadece emekliliğinizi değil hizmet dökümü, gün sayımı gibi bilgilere de ulaşmanız mümkündür.Gelişen teknoloji ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu da vatandaşlarına sürekli hizmet verme anlayışı ile hareket etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*