Sgk Emekliliğimiz


sgk emekliligimiz
sgk emekliligimiz

Emeklilik Hesaplama: Sosyal Güvenlik Kurumu ( daha sonraki yazılarda SGK diye kısaltılacaktır) 20.05.1996 tarih 26173 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu kanunu ile Emekli Sandığı,Bağ kur ve SSK yi tek çatı altında toplamıştır. Buna göre ; 4/A 4/B 4/C olarak sınıflara ayrılmıştır. Peki bunların anlamı nedir ?

4/A SSK ya bağlı işçiler

4/B Eski Bağ kur a tabi işçiler

4/C Eski Emekli Sandığı kurumuna tabi olan işçiler kastedilmektedir.

Emeklilik Yaşı Hesaplama

Bağ kur ve Emekli Sandığı mensupları için emeklilik hizmetleri hesaplaması birçok sitede tablo halinde verilmiştir. Kendinizle ilgili kişisel bilgileri girerek hesaplama yapabilirsiniz. Örneğin ; T.C NO, işe başlama tarihi,cinsiyet,maluliyet var mı?, erken yaşlanma var mı? Gibi soruları cevaplayarak hesaplayabilirsiniz.  Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduran ve 25 tam yıl sigorta primi ödeyen sigortalılara tam aylık bağlanır.

E Devlet Sgk Emekliliğimiz

Ancak, 4447 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden aybaşı (01.10.1999) itibariyle aylık bağlanmasına hak kazanmalarına iki tam yıl veya daha az kalan sigortalıların tam veya kısmi yaşlılık aylığı talep hakları saklıdır.

Sgk Emekliliğimiz 2017

SSK lı ( 4/A)  Erkeklerin emekliliği ile ilgili Tabloda ilki işe başlama ikincisi sigortalılık süresi (ilk işe başlama ile emeklilik talebi arasındaki süre, yıl ) Üçüncüsü yaş dördüncüsü prim gün sayısıdır. Önemli yukarıdaki maddede erkeklerin 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıl dan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün, emeklilik primi ödemiş olmaları şartı ile emekliliğe hak kazanırlar.01.05.2008- 2009-2010-2011-2012-2013…2035 e kadar 01.05.2008 tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 7100 gün olarak 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı olanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacak.

Sgk Emekli Maaşı

Bayanlar 5 8 yaşını doldurmuş olması, 25 yaş dan beri sigortalı bulunması ve 4500 günü olması şartı ile emekliliğe hak kazanırlar.01.05.2008-2035 arası girişi olanlar gün sayısı 01.05.2008 tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün olarak 1/1/2009 tarihinden itibaren sigortalı başlangıcı olanlar için ise her takvim ı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle 9000 güne çıkacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*