Sermaye Piyasası Kurulu


sermaye piyasasi kurulu
sermaye piyasasi kurulu

Lisanslama Sınavı: Başbakanlığa bağlı bir kurum olan sermaye piyasası kurulu mali açıdan özerkliğe sahip olan bir kuruluştur. Sermaye piyasası kurulunun ana görevlerinden birisi de piyasanın güven ve istikrar içinde çalışmasını sağlayarak yatırımcıların haklarını koruyup gözetmektir.

Sermaye Piyasası

Sermaye piyasası kanunu ile birlikte 1981 yılında kurulmasına karar verilmiştir. Ve çıkan ilgili kanunla birlikte sermaye piyasası kuruldu. Yetki ve görevlerini bağımsızlıkla yürütmekte olup mali ve idari açıdan özerkliğe sahip olan bir kuruldur. Görevleri direkt olarak Başbakanlık tarafından belirlenen kurul aynı zamanda Devlet Bakanlığına bağlıdır. Kurulun 2 temel görevi; sermaye piyasasının güven, istikrar ve kararlılık içinde çalışmasını sağlamak, yatırımcıların haklarını korumak ve haklarını ortaya çıkartarak onları bu konularda gerekli bilgilendirmeleri yapmaktır.

Lisanslama Sınav Soruları

Ankara da merkezi bulunan kurulun İstanbul ilinde de bir adet temsilciliği bulunmaktadır. Kurulun pek çok alt hizmet birimi bulunmaktadır. Ayrıca kurul ilgili bakanlık tarafından atanan yedi üyeden oluşmaktadır. Kurulun temel amacı ise sermaye piyasasından fon alıp satan şirketlerin bu alandan en iyi yararlanmalarını sağlayabilmek için gerekli atılımları yapmak ve yaptırmaktır. Aynı zamanda tüm yatırım yapan şirketlere gerekli yardımları yapmaktır. Kurul sermaye piyasası ile ilgili kurumları düzenler ve hepsi sermaye piyasası kurulunun gözetimi altındadır.

Menkul Kıymetler Piyasası

Menkul kıymetler piyasasını düzenleyip belirleme yetkisi de bulunmaktadır. Kendi piyasasına ait tüm işlemlerle ilgili yetkilere de sahiptir. Ayrıca sermaye piyasasında her türlü faaliyette bulunacak kurum ve şirketin sermaye piyasası kurulundan izin alması gerekmektedir.

 Sermaye Piyasası Denetleme Kurulu

Kurul hem yurt içi hem de yurt dışı faaliyetleri de sürdürmekte olup yurt dışında da gerekli sermaye piyasalarını izlemekte ve yakından takip etmektedir. Kurula günümüze kadar yedi kişi başkanlık etmiş olup günümüzde ise Boğaziçi üniversitesi mezunu ve yüksek lisanslarını ve doktorasını Amerika da tamamlamış olan Sayın Prof. Dr. A. Vedat Akgiray tarafından yürütülmektedir. Kurul ikinci başkanlık görevini ise Sayın Muhammed Emin Özer yürütmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*