Sakatlık İndirimi 2017


sakatlik indirimi 2017
sakatlik indirimi 2017

E Devlet Sakatlık İndirimi: Devletimizin vatandaşlarına sunduğu en başarılı hizmetlerin başında hiç şüphesiz e devlet projesi gelmektedir. E devlet projesi hayata geçeceği yıllarda bu sisteme vatandaşlar uyum sağlayamaz diye düşünler de elbette vardır. 2017 yılında bu düşüncenin yersiz olduğu ve e devlet sisteminin ne kadar başarılı olduğu görünmektedir.

Sakatlık İndirimi

Maliye bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile  e devlet sisteminin ortaklaşa çalışmaları sonucu vatandaşlara sunulan hizmetlerden birisi de sakatlık indirimi yani diğer adıyla sakatlık vergi indirimidir.Sakatlık vergi indirimi ülkemizde yaşayan yaklaşık sekiz milyon özürlü vatandaşımız için düşünülmüş maddi bir destek anlamına gelmektedir.

Sakatlık İndirimi Hesaplama

Devletimizin Sağlık Bakanlığı bünyesinde Devlet Hastanelerinde toplanan doktor heyetlerinin rapor sonuçlarına göre özürlülüğünü rakam olarak resmi belgeye döken özürlülerimiz sakatlık indiriminden faydalanabilirler.Özürlülüğünü resmi olarak belgeleyemeyen özürlü vatandaşlarımız ise üzülerek söylememiz gerekirse maalesef sakatlık indiriminden faydalanamazlar.

Sakatlık Vergi İndirimi

Maliye Bakanlığı Gelir idaresi başkanlığınca her yıl ocak ayı içinde belirlenen ve aynı günlerde internet aracılığıyla mükelleflerine duyurulan sakatlık indirimi oranları her sene farklılık gösterebilir.Bu farklılıklar her sene değişen mali bütçeye bağlı olarak yapılmaktadır.Son yıllarda sakatlık indiriminde sürekli bir artış düşünülmüş ve uygulanmıştır buda özürlü vatandaşlarımızı sevindirmiştir.

Sakatlık İndiriminden Kimler Faydalanabilir

Sakatlık indiriminden kimlerin faydalanacağı Gelir vergisi kanununun 89/3 maddesinde 4842 sayılı kanunla değişikliği ile belirlenmiştir.Buna göre ;

1-Ailesinde sakat bulunan ücretli çalışanlar ,

2-Serbest meslek erbabı olarak çalışan özürlüler ,

3-Basit usulde vergilendirilen özürlüler  ,  sakatlık indiriminden faydalanabileceklerdir.

 Sakatlık İndirimi Oranları

2013 yılında da sakatlık indirimi hesaplanmıştır.Hesaplama sonuçlarına göre 2013 yılı için belirlenen sakatlık dereceleri aşağıda verilmiştir ;

1-Çalışma gücünün %80′inden fazlasını (%80 dahil) kaybeden çalışan birinci derece sakat,

2-Çalışma gücünün %60′ından fazlasını (%60 dahil) kaybeden çalışan ikinci derece sakat,

3-Çalışma gücünün %40′ından fazlasını (%40 dahil) kaybeden çalışan üçüncü derece sakat sayılır.

2013 Sakatlık İndirimi Tutarları

Özürlü Vatandaşlarımızın alacağı indirimler de Gelir idaresi başkanlığınca belirlenmek te olup bu indirimlerde sakatlık oranları ile aynı gün  ilgililere duyurulmaktadır.Özürlü vatandaşlarımızın alacağı indirim miktarları aşağıda verilmiştir ;

1-Birinci Derece Sakatlar İçin 800 TL ,

2-İkinci Derece Sakatlar İçin 400 TL ,

3-Üçüncü Derece Sakatlar İçin 190 TL olarak Belirlenmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*