Sabıka Kaydı Sorgulama


sabika kaydi sorgulama
sabika kaydi sorgulama

Sicil Sorgulama: Artık birçok işlemimizi küçük ama hızlı dokunuşlarla oturduğumuz yerden,  günümüz teknolojisinin en mükemmeli olarak kabul edilen bilgisayarlar sayesinde gerçekleştirmekteyiz. Bizlere sunduğu onca kolaylıklara rağmen, bazen içinden çıkılamaz bir hal aldıkları gerçektir. Öyle ki, karşımızda duran bu materyali canlı gibi görüp, adeta onunla konuşup, dertleşiyor ve birçok sırrı onunla paylaşıyoruz.

Adli Sicil Kaydı Sorgulama

Hatta işi o kadar abartıyoruz ki, bazen yapmamız gereken bir işlemin nasıl yapılacağını bilmediğimizde, altından kalkılamaz bir hal aldığında ona çıkışıyor, ona vermiş olduğumuz talimatlarımızı derhal yerine getirmesini bekliyoruz. Arama motoruna ne aradığımızı yazıp, karşımıza çıkan sayfadan hangi işlemleri takip edeceğimizi bilemediğimiz zamanlar bile oluyor. Basit fakat doğru adımlarla bu konularda sizlere yardımcı olmaya çalışacağız.

E Devlet Sabıka Kaydı Öğrenme

Sabıka sorgulaması için, Adli Sicil Yönetmeliğinin 4. maddesine göre Hakkında Türk mahkemeleri veya yabancı ülke mahkemeleri tarafından kesinleşmiş ve Türk hukukuna göre tanınan mahkûmiyet kararı bulunan Türk vatandaşları ile Türkiye’de suç işlemiş olan yabancılara ait bütün adli sicil kayıtları, Genel Müdürlükteki merkezi bilgi işlem sisteminde tutulur. Anılan kayıtların güncelleştirilmesi, düzenlenmesi, düzeltilmesi ve çevrimiçi sistemle mahalli adli sicillere ulaştırılması görevi de merkezi adli sicil tarafından yerine getirilir.

Mahalli adli sicillerde, adli sicil bilgilerine ait veri girişi ve sorgulama hizmetleri o yer Cumhuriyet başsavcılığı nezdindeki adli sicil müdürlüğü, şeflik veya memurluğunca yürütülür. Adli sicil kayıtlarının şahsi başvurularda ilgilisi dışındaki kişilere verilmemesi gerektiği hususunda, Genel Müdürlüğümüzde düzenlenen hizmet içi eğitim kurslarında üzerinde önemle durulmasına ve tüm uyarılara rağmen konuya gereken özen ve hassasiyet gösterilmeyerek, ilgilisi dışındaki şahıslara adlî sicil kaydı verilmek suretiyle yer yer şikâyetlere sebebiyet verildiği müşahede olunmuştur.

 E Devlet Sabıka Kaydı Nasıl Alınır

Bu yüzden sabıka kaydı sorgulamasını internet üzerinden yapmanız mümkün değildir. Bölgenizdeki adli mercilerden ve adli sicil müdürlüklerinden bizzat başvuru talebinde bulunmanız gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*