Özürlü Maaşı Sorgulama


ozurlu maasi sorgulama
ozurlu maasi sorgulama

Özürlü Maaşı: Sosyal devlet anlayışının bir ürünü olan özürlü maaşı uygulamasını ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Engelli bireyler için bir anlamda can simidi olmaktadır. 18 yaşından büyük engelli bireyler ve bakmakla yükümlüğü olduğu 18 yaşından küçük kimseler için ödenmektedir.

Özürlü Maaşı Öğrenme

Özürlü maaşı alabilmek için öncelikle bunun ispat edilmesi gerekir. Yetkili hastaneden alınmış özürlü sağlık kurulu raporuna göre özürlü ( özür oranı % 40 – % 69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü ( özür oranı % 70 ve üzeri) olan, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış ve bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya bir mevzuat gereği devamlı bir gelire sahip bulunmayan, her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler bu haktan yararlanabilmektedir. Ödemeler 3 aylık dönemler şeklinde olmaktadır.

2022 Özürlü Maaşı

Gerekli belgelerle SGK müracaat edilir. Bu belgeler, başvuru formu, özürlü sağlık kurulu raporu, aylık talebinin vasi tarafından yapılmış olması durumda mahkemeden alınan vasilik belgesi, adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alınacak adres bildirim formu, özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilmemiş özürlü bireyler için Türkiye iş kurumuna doğrudan kendilerinin veya yazılı talepleri üzerine ya da mahalli maliye teşkilatları tarafından adlarına başvuru yapıldığına dair belge ile ikamet ettikleri yerdeki defterdarlık veya malmüdürlüğüne başvurulur.

2017 Özürlü Maaşı Ne kadar

Özürlü maaşı özür durumuna göre değişmektedir. Ülkemizde engelleri vatandaşlarımız için gerekli yaşam kolaylığı son yıllarda hızla gelişim göstermektedir. Özellikle istihdam alanında yapılan çalışmalar göz doldurmaktadır. Gerek kamu gerek özel sektör üzerine düşen görevleri yerine getirmektedir.

Özürlü Maaşı Alma Şartları

Uygulanan engelli çalıştırma yasal düzenlemesi ile engelli vatandaşlarımız istihdam edilmektedir. Ayıca sağlanan vergi kolaylılarıyla da gözden kaçırılmamalıdır. Son yıllarda Avrupa Birliği normları ile atağa geçilmekte olup hızlı ilerlemeler kaydedilmiştir. Avrupa Birliği ile daha da yakınlaşması sonucu bu gibi gelişmelerin daha da artacağı düşünülmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*