Özürlü Maaşı Alma Şartları


ozurlu maasi alma sartlari
ozurlu maasi alma sartlari

2022 Özürlü Maaşı: Türkiye de yaşan engelli vatandaşlarımız hayat şartları günden günü daha da ileri gitmektedir. Eskiden evden dışarıya çıkarılmayan engelli bireyler bugün artık hayatın hemen hemen her noktasına adapte olmayı başarmaktadırlar. Bu gibi gelişmeler engelli bireyleri mutlu etmekte olup hayata uyumlarını kolaylaştırmaktadır.

Özürlü Bakım Maaşı

Devlet çıkardığı yasalarla hemen hemen her konuda engelliler için standartlar sağlamaktadır. Bu konular çevreden ulaşıma kadar geniş bir yelpaze oluşmaktadır.

Özürlü Maaşı Nasıl Alınır

Engelli vatandaşlarımız için bir diğer yardımda devlet tarafından sağlanan maaş ödemeleridir. Bu özürlü maaşı adı altında gerekli şartları sağlamış tüm engelli vatandaşlarımız yararlanmaktadır.Özürlü maaşı alma şartları ise şunlardır ;

1-Başvuru formu,

2-Özürlü sağlık kurulu raporu,

3-Aylık talebinin vasi tarafından yapılmış olması durumda mahkemeden alınan vasilik belgesi,

4-Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alınacak adres bildirim formu,

5-Özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları özürlü sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan 18 yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilmemiş özürlü bireyler için Türkiye iş kurumuna doğrudan kendilerinin veya yazılı talepleri üzerine ya da mahalli maliye teşkilatları tarafından adlarına başvuru yapıldığına dair belge, ile ikamet ettikleri yerdeki defterdarlık veya malmüdürlüğüne başvurulur. Bundan sonra ise kurumun uygun bulup bulmamasına kalır. Ödemeler üç aydan üç aya yapılır. Ödeme miktarı özür duruma bağlı olarak belirlenir.

Özürlü Maaşı Ne kadar

Türkiye nüfusu incelendiğinde % 12,29 gibi bir oran özürlü nüfusu teşkil etmektedir. Özürlülük durumu iki şekle ayrılmaktadır. Kronik (süreğen) ve kronik olmayan. % 9.70 kronik, kronik olmayanlar ise % 2,58 orana sahiptir. Türkiye de özürlü nüfus tam olarak iş gücüne katılmamaktadır. Yapılan son yasal düzenlemelerle hızla işgücüne katılım sağlanmaktadır.

Özürlü Maaşı 2017

Türkiye de özürlülere birçok kolaylıklar sunulduğu gibi vergi konusunda da kolaylıklar sunulmaktadır. Gelir, gümrük, özel tüketim vb. gibi vergi türlerinde engellilere özel indirim ve kolaylıklar sunulmaktadır. Aynı zamanda erken emekli olabilmelerin yolu da acıktır. Kamu kurumlarında uygulana % 3 lük ve özel sektörde uygulanan % 2 lik engelli çalıştırma kotasıyla birçok engelli iş gücünde yer alabilmektedir. Bu gibi engelli istihdamı arttırıcı yasalın biran önce çıkması gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*