Ne Kadar Emekli Maaşı Alabilirim


ne kadar emekli maasi alabilirim
ne kadar emekli maasi alabilirim

Emekli Maaşım Ne Kadar: Alacağınız emekli maaşı çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterdiği için ‘ne kadar emekli maaşı alabilirim ’ sorusunu hesaplama yaparak kuruşu kuruşuna bulmak kurum dışında nerdeyse imkânsız görünmektedir. Özellikle 01.10.2008’den sonra emekli olacak 4a’lı sigortalılar için durum iyice karmaşık hale gelmiştir.

Emekli Maaşı Ne Kadar

Hesaplama basit bir anlatımla aylık ortalama kazançla aylık bağlama oranının çarpımı esasına dayanmaktadır. Aylık bağlama oranı (ABO); ortalama kazancımızın ne kadarını emekli aylığı olarak alacağımızı belirleyen rakamdır ve SSK’lılar, Bağ-Kur’lular ve memurlar için farklı yöntemlerle hesaplanır. Hesaplama 3 dönem için ayrı ayrı yapılır. Bu 3 dönem 31.12.1999 öncesi, 01.01.2000 ile 30.09.2008 arası ve 01.10.2008 sonrasıdır.

Ne Kadar Emekli Maaşı Alabilirim 2017

Sigortalının emekli maaşı her bir dönem için, tahsis talep tarihindeki toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden ayrı ayrı hesaplanacaktır. Daha sonra maaşlar bu 3 dönemdeki prim ödeme gün sayıları ile orantılanacak ve nihai maaş, hesaplanan 3 kısmi aylığın toplamından oluşacaktır. İlk dönemi A1, ikinci dönemi A2, üçüncü dönemi A3 olarak adlandırıp nihai maaşa da C diyecek olursak C= A1 + A2 + A3 olarak hesaplanacaktır.

E Devlet  Emekli Maaşı Hesaplama

Emekli maaşının kurum dışında tam olarak hesaplanması çok zordur, çünkü hesaplamak için gereken veriler çok çeşitlidir. Sigortalıların farklı pozisyonlarda (4a, 4b, 4c) ve 01.10.2008 öncesinde farklı kurumlarda (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı vd.) geçen sigortalılık süreleri; fiili ve itibari hizmet zamları; askerlik, analık, yurtdışı borçlanması; kurumla sigortalı arasında oluşabilecek hukuksal uyuşmazlıklar emekli maaşı hesaplanmasındaki etkenlerden bir kısmıdır.

Emekli Maaşı Hesaplama

Gereken verilerin tamamına sahip olmak sigortalı için zordur. Kendi başınıza yapacağınız ayrıntılı bir hesaplama sonucunda bile ancak yaklaşık sonuçlara varılabilir. Emekli maaşı hesaplama  internet üzerinden de yapılabilmektedir; fakat bunun için de doğru verileri doğru biçimde girmek için azami hassasiyet göstermek gerekir. Aksi halde sonuca ulaşamamak veya hatalı bir sonuç bulmak söz konusu olacaktır.

Emekli Maaşı Sorgulama

Gerçekten zor ve karmaşık bir işlem olan emekli maaşı hesaplanması esas itibariyle yukarıda belirttiğimiz 3 farklı döneme ait 3 ayrı ve ayrıntılı hesaplama yapılmasına dayanmaktadır. Bu dönemlere ait kısmi aylıklar ayrı ayrı hesaplanır. Hesaplanan kısmi aylıkların güncelleştirilir, toplanır ve emekli maaşı tespit edilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*