Maaş Hesaplama


maas hesaplama
maas hesaplama

Brütten Maaş Hesaplama: Maaş hesaplamalarında, Brüt ücretten SGK işçi payı, SGK İşsizlik Sigortası işçi payı, gelir vergisi ve damga vergisi düşüldükten sonra asgari geçim indirimi eklenmesiyle, çalışanın Brüt ücretten net ücret’e maaşı bulunur.Memurlar için maaş hesaplamasını açıklamaya çalışalım;

SSK Maaş Hesaplama

-Gösterge (Memurların her bir hizmet yılı karşılığında almış oldukları derece/kademe x memur maaş katsayısı=

-Ek gösterge (GHİ memurları 4. dereceden itibaren hak kazanır)

-Kıdem aylığı (Memurlar memuriyette ve askerlikte geçirmiş oldukları her bir hizmet yılı karşılığında 20 gösterge tutarında kıdem aylığına hak kazanırlar. Ancak 25 kıdem yılından sonrasına kıdem aylığı verilmez.) 20 x kıdem yılı x memur maaş katsayısı=

Taban aylığı (375 sayılı KHK ile belirlenmiştir. Tüm memurlar için aynıdır. Taban aylığı göstergesi 1000 olup  bütün memurlar için eşit uygulanır.)

Taban aylığı göstergesi x 1000 =

-Yan ödeme(Özel hizmet tazminatları ve yan ödemeler halen yürürlükte olan 2006/10344  sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiştir. ) Yan ödeme x 0,0227=

-Özel hizmet tazminatı(Özel hizmet tazminat oranı x memur maaş katsayısı x (2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen sabit bir değerle çarpılır.)

-Ek ödeme (Özel hizmet tazminat oranı x memur maaş katsayısı x 666 sayılı THK’ye göre Ödeme esasları =)

-Aile ve çocuk yardımı (Çalışmayan eş için 2134 gösterge, bakmakla yükümlü olunan ve 6 yaşından küçük çocuklar için 500, büyük çocuklar için 250 gösterge.)

-Asgari geçim indirimi( Brüt asgari ücret x oran toplamı x  0,15=)

Brüt Maaş (Gösterge + kıdem aylığı + taban aylığı + yan ödeme + özel hizmet tazminatı + ek ödeme=)

 – Kesintiler

 – Damga Vergisi: Aile ve çocuk yardımı ile asgari geçim indirimi dışındaki tüm kazançlar binde 6,6 oranında damga vergisi kesintisine tabidir.

E Devlet Maaş Hesaplama

– Sigorta Kesintisi ve Emekli Keseneği: Memurlar için iki tür sigorta keseneği mevcuttur.15.10.2008 tarihinden önce görevde olan memurların maaşlarından tabi oldukları 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince %16 oranında şahıs emekli keseneği kesilir. Bu tarihten sonra memuriyete girenler ise 5510 sayılı yasaya tabi olup maaşlarından %14 oranında şahıs sigorta kesintisi yapılır. Burada söz konusu olan memur 5510 sayılı yasaya tabi olup sigorta kesintisine tabi maaş kalemleri şunlardır: gösterge + kıdem aylığı + taban aylığı + özel hizmet tazminatı

Maaş Hesaplama 2017

– Gelir Vergisi: Memur maaşları da tüm ücretliler gibi gelir vergisi kesintisine tabidir.%15’Ten başlayan gelir vergisi oranı Kümülâtif vergi matrahına (her ayın vergi matrahının üst üste birikmesi ile oluşan matrah)  göre %20,%27 ve %35 oranlarına çıkabilmektedir. Ancak memurların tüm maaş unsurları gelir vergisine tabi olmadığı için gelir vergisi kesinti oranları genellikle %20’nin üzerine çıkmaz.

Gelir vergisi oranı, Kümülâtif vergi matrahı 0 -10.000 Aralığında olanlar için %15, 10.000 -25.000 Aralığında olanlar için %20, 25.000 -58.000 Aralığında olanlar için %27’dir. Bu tutardan sigorta şahıs kesintisi düşüldükten sonra kalan tutar aylık gelir vergisi matrahı olup gelir vergisi bu rakam üzerinden kesilir. Gelir vergisi matrahlarının yıl içinde üst üste birikmesiyle oluşan rakam ise Kümülâtif gelir vergisi matrahıdır.

Maaş Hesaplama 2017

Yukarıda belirttiğimiz, tablo göstergeleri dikkate alınarak maaş hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Bol kazançlı günler temennisiyle

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*