KYK Yurt Başvurusu Sonuçları


kyk yurt basvurusu
kyk yurt basvurusu

KYK Yurt Başvurusu Sonuçları: Öğrenci seçme ve yerleştirme sınavına girerek bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanmış olan, hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerinin yurt, burs, öğrenim kredisi ve katkı kredisi başvuruları, Öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra, Kredi ve Yurtlar Kurumunun  internet adresinden açıklanmaktadır.

KYK Yurt Başvurusu 2017

Kurum internet adresine, başvuru yapan öğrenciler; burs, öğrenim kredisi ve katkı kredisi ile yurt istiyormusunuz? Bölümlerini, dikkatle inceledikten sonra boşluk bırakmadan doldurmaları gerekmektedir. Aksi halde başvurular, Kredi ve Yurtlar Kurumu (kyk) tarafından değerlendirmeye alınmamaktadır. Değerlendirme sonuçları; Kredi ve Yurtlar Kurumunun internetteki, www.kyk.gov.tr. adresinden duyurulmaktadır.

KYK Yurt Başvuruları

Asıl listeden yurda girmeye hak kazanan öğrencilere yurdun adı, yerleştirilmediyse yedek sırası buradan bildirilmektedir.  Ara sınıf öğrencileri, yüksek lisans, doktora, ön kayıt ve özel yetenek öğrencilerinin yurtlara başvuruları da yine aynı adresten yapılmaktadır. Başvuruların kabul edileceği tarihler ve süreler her yıl

KYK Yurt Başvurusu Sonuçları

Genel Müdürlükçe tespit edilmekte olup, genellikle bu başvurular;

–       Ara sınıflar için Temmuz ayı,

–       Yüksek lisans, doktora, ön kayıt ve özel yetenek sınavı ile yüksek öğretim programına girecek öğrenciler için ise Eylül ayı içerisinde gerçekleşmektedir.

–       Artık yıl öğrencileri ise daha önce barındıkları yurt müdürlüklerine, tespit edilen sürede başvurarak, ancak bir öğretim yılı yurtta barındırılmaktadırlar. Bu başvuruların değerlendirme işlemi Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illerde bölge müdürlüklerince, bölge müdürlüğü bulunmayan illerde ise yurt müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmaktadır.

Yurt Başvurusu Sonuçları

Belirlenen süreler içerisinde başvuru yapmayıp, daha başvuruda bulunmak isteyenlerin başvuruları Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı, Bölge Müdürlüğü olan illerde bölge müdürlüklerince, diğer illerde ise,  KYK il müdürlüklerince kabul edilerek yurtta boş yer olması halinde yerleştirme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Kredi Yurtlar Kurumu Başvuruları

Yurtta barınmakta iken, okulların tatilde oldukları (Temmuz – Ağustos – Eylül ) aylarına ait yurt ücretlerini zamanında ödememeleri nedeniyle öğretim yılı sonunda kayıtları silinen öğrenciler, müteakip öğretim yılında yurtta tekrar barınmak istedikleri takdirde ara sınıf başvuruları için belirlenen tarih ve sürede Kredi ve Yurtlar Kurumunun www.kyk.gov.tr adresindeki internet sayfasından başvuru yapabilirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*