Kurumlar Vergisi Hesaplama


kurumlar vergisi hesaplama
kurumlar vergisi hesaplama

Kurumlar Vergisi Sorgulama: Sermaye şirketlerinin, elde ettikleri kârdan, kanunla belirlenmiş yüzdede ödenen vergiye kurular vergisi denmektedir. Kurumlar vergisi miktarı, “ Kurumlar vergisi beyannamesi” ile devlete bildirilip ödeme yapılır.  Kurumlar vergisinin hesaplanması iş aşağıdaki şekilde yapılır. Öncelikle, bir şirkette bulunabilecek gelir ve giderleri yazarak, örnek bir hesaplama yapalım:

1. Aşama : Ticari Bilanço Kârı’na,  Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin İlave Edilmesidir.

2. Aşama: Kanunen kabul edilmeyen giderlerin ticari bilanço karına ilave edilmesinden sonra ; istisna kazançların bulunan rakam düşülmesi gerekmektedir.

3. Aşama: Kurum kazancının tespit edilmesi sonrası indirimler kazançtan düşülecektir.Böylelikle vergiye tabi matrah tespit edilmiş olunacaktır.

4. Aşama:  Vergiye tabi matraha kurumlar vergisi oranı (% 20) uygulanır. Hesaplanan kurumlar vergisinden de mahsuplar indirim konusu yapılacaktır.

 Kurumlar Vergisi Hesaplama 2017

Eklenecek ve düşülecek gelir  – giderleri gördükten herhangi bir şirketin, aşağıdaki gelir – gider tablosuna göre örnek hesaplamasını yapalım:

1. Ticari Bilanço Karı: 10.000.000 TL

2. Tran. Fiy.Ört.Kaz.Dağ.: 2.000.000 TL

3. Para Cezası: 10.000 TL

4. İştirak Kazancı: 150.000 TL

5. G.menkul Satış Kazancı: 100.000 TL

6. Okul Bağışı: 10.000 TL

7. Geçmiş Yıl Zararı: 75.000 TL

8. Geçici Vergi: 1.800.000 TL

Ticari Bilanço Kârı + Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (Trans. Fiy. Ört. Kaz. Dağ + para cezası)

10.000.000 + 2.000.000 + 10.000 =12.010.000

Kurumlar Vergisi Öğrenme

Sonraki aşamada ise kurum kazancının bulunması için istisnaların ve indirimlerin, 1. Aşamadaki rakamdan indirilmesi gerekmektedir. Veriler arasında, iştirak kazancı ve gayrımenkul satış kazancı bu tanımlamaya uymaktadır. (Gayrı menkul satış kazancının %75’i istisna olarak alınacaktır) İndirim olarak ise geçmiş yıl zararı ve okul bağışı dikkate alınmalıdır. Buna göre:

12.010.000- (150.000 + 75.000)  – (75.000 + 10.000) = 11.700.000 (Vergiye tabi tutar)

Bu tutarın, kurumlar vergisi tutarı olan %20’si, vergiye tabi tutardır. Dolayısıyla:

11.700.000 X 0,20 = 2.340.000

Son olarak ise ödenecek kurumlar vergisi bulunur. Bu aşamada mahsuplar (geçici vergi, yurtdışında ödenene vergiler, kesinti yoluyla kurumdan yapılan kesintiler) hesaplanan kurumlar vergisinden indirilecektir.

Verilerimizde sadece geçici vergi rakamı bulunmaktadır.

2.340.000 – 1.800.000 = 54.000 TL

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*