Kırşehir Sağlık Müdürlüğü


kirsehir saglik mudurlugu
kirsehir saglik mudurlugu

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü: İl sağlık müdürlükleri bulundukları yerlerdeki halkın ruh ve beden sağlığının korunması ve iyileştirilmesi temel amacına hizmet eden ve denetleyen kurumlardır. Kırşehir il sağlık müdürlüğü de bu amaçla hizmet veren önemli bir kurumdur. Kırşehir il sağlık müdürlüğünü Selçuk büyüker yapmaktadır. Sağlığa verilen önemi il sağlık müdürlüğünün faaliyetlerinden anlamak mümkünüdür. Hemşireler, ebeler, eczacılık günleri önemle kutlanmaktadır. Engelliler haftası dolayısı ile etkinlikler yapılmaktadır.

 Kırşehir Sağlık Müdürlüğü Personel Listesi

Kalp sağlığı ile ilgili bilinçlendirmeler yapılmaktadır. E-devlet uygulamaları doğrultusunda, sanal ortamdan insanların bilinçlenmesi için yapılan konferanslar yayınlanmaktadır. Online randevu alınabilmektedir. Döner sermaye sorgulama, personel bilgi sistemi, aile hekimini öğrenme gibi imkânlar sunmaktadır. 0-6 yaş grubu çocuk hastalar için hastane kreşi imkânı tanımaktadır. Ayrıca yönetim hizmetleri şube müdürlüğü, sağlık hizmetleri şube müdürlüğü, halk sağlığı şube müdürlüğü, acil ve afetlerde sağlık hizmetleri şube müdürlüklerinden oluşmaktadır.

Kırşehir Sağlık Müdürlüğü Adresi

Kurumun asıl amaçları, sağlık hizmetlerini bakanlığın belirlediği standartlarda, verimli ve etkin şekilde yerine getirmek, sağlık hizmetlerinde kaliteyi sağlamak, görevli birimler arasında koordinasyonu sağlamak, sağlık kuruluşlarının açılış, hizmet ve denetiminin yapılması ve bunlar gibi amaçlardır. Bu kurum, hasta hakları gözetilerek, memnun kalacakları bir hizmet sunmayı hedeflemektedir.Sağlığın en önemli unsurlardan biri olduğu günümüzde, bu sağlık hizmetlerinin en iyi, verimli, etkili şekilde yerine getirilmesi için hizmet veren bu kurum, Kırşehir de Ahi Evran Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesinde yer almaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*