Kayseri Sağlık Müdürlüğü


kayseri saglik mudurlugu
kayseri saglik mudurlugu

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü: İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının uygun gördüğü mevzuatları dikkate alarak hizmet veren kuruluştur. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü de bu alanda hizmet veren, amaçlarını, gerekli mevzuatlar çerçevesinde, koruyucu sağlık hizmetlerini, tedavi edici sağlık hizmetlerini, sağlık eğitimi, denetim ve belgelendirme hizmetlerini, etkin, verimli personellerce sağlayan bir kuruluştur.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Personel Listesi

Sağlık ülkenin en önemli unsurlarından biridir. Sağlık insan için, insan da ülkesi için önemlidir. Bu önemi göz önünde bulundurarak, kurum birçok faaliyet göstermektedir. Sağlığın aktörleri olan hemşireler ve ebeler gününü büyük bir önem vererek kutlamaktadır. Hasta hakları ve sorumlulukları konusunda eğitim vermektedir. Birçok hastalık hakkında halka bilgi vermekte ve bilinç oluşturmaktadır. Toplumun ruh sağlığının korunması konusunda toplantılar düzenlemektedir. Evde sağlık ve sosyal hizmetler gibi birçok konuda sempozyumlar düzenlemektedir. İl sağlık müdürlüğü görevini Ahmet Öksüzkaya yürütmektedir. 2011’ den beri bu görevi başarı ile yerine getirmektedir.

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Adresi

Sağlığın en önemli unsur olduğu günümüzde, halkın beden ve ruh sağlığını korumak ve geliştirmek için büyük çabalar sarf eden Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Seyit Gazi Mahallesi, Nuh Naci Yazgan Caddesinde bulunmaktadır. Bu hizmetleri sunarken e-devlet uygulaması çerçevesinde elektronik hizmet de sunmaktadır. Böylece hizmetlerin insanlara daha kolay eriştirilebilmesi için sanal bir ortam yaratılmıştır ve hizmetler sanal ortamdan sunulmaktadır. Her kesin bu imkândan yararlanması sağlanmaktadır. Bu da sağlığa verilen önemin bir göstergesi olmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*