Karayolları Genel Müdürlüğü


karayollari genel mudurlugu
karayollari genel mudurlugu

Karayolları Genel Müdürlüğü Adres: Karayolları Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı bir kurumdur. Osmanlı İmparatorluğu yükseliş dönemi itibari ile gereken ihtiyaçlar için yollar inşa edilmeye başlanmış ve 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti 4.000 km si iyi durumda olan 18 350 km yolu devralmıştır.

Karayolları Genel Müdürlüğü İller Arası Mesafe

Gelişen durumlara oranla 1 Mart 1950 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Böylelikle yeni karayolu politikasıyla yurt çapında dağılmış bölge teşkilatları kurulmuş makineli çalışmayı yürütmek için gerekli çalışmalar başlatılmış günümüze gelmiştir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Nerede

Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyol devlet ve il yolları ağını tespit etmek ve bu ağdaki değişiklikleri hazırlamak, yol ve köprüleri inşa etmek, onarmak, iyi bir şekilde kullanılması için bakım yapmak  ve bunun için gerekli eğitimleri yapmak en önemli görevidir.

Karayolları Genel Müdürlüğü İletişim

Projelerin yapımı, onarımı, teknik durumları hazırlamak, yolların güvenliğini, kullanılmasını, trafik ve güvenliği sağlanması , yol işaretlerini tesis etmek, görevle ilgili gerekli olan harita araç ve gereçleri temin etmek, gerekli görevleri yerine getirmek için her türlü sosyal imkanları sunmak, plan ve projeleri yapmak, onarmak, işletmek, kiralamak bakımlarını sağlamak, bu ve diğer tüm görevlerin yerine getirilmesi için gerekli her türlü araç gereci temin etmek, seçmek , trafik akımının emniyetle ve kolaylık ile sağlanması için gerekli olan her türlü bina ve binasız malları kamusallaştırmak , satın almak, kiralamak ve kanunlara göre işgal etmek ve de Otoyol devlet ve il yollarının alakadar olduğu diğer kanunların tahmil ettiği işleri yapmak genel görevleridir.

Karayolları Genel Müdürlüğü Telefon

Karayolları Genel Müdürlüğü, tüm görev ve sorumlulukları yerine getirdiği takdirde ülkeye yapılan hizmet sektörü biraz daha iyiye gitmekte olur ve halk daha güvenli bir yaşam sürer. Karayolları Genel Müdürlüğü görevleri yapar ve sonucunda böylelikle ülkenin ulaşıma olan katkısı ve halkın yaşam standardına uygun olarak yaşaması için var olan bir kurum olmaya devam etmektedir.

Kurum Adı
Karayolları Genel Müdürlüğü
Internet Sitesi
http://www.kgm.gov.tr/
Telefon
+903124157000
Faks
E-Posta
info@kgm.gov.tr
Yazışma Adresi
İnönü Bulvarı Yücetepe
06100     TÜRKİYE

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*