İzmir Müftülüğü


izmir muftulugu
izmir muftulugu

İzmir İl Müftülüğü: T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle T.C. Başbakanlığına bağlı olmak kaydı ile kurulmuştur. Teşkilat din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, bütün siyasi görüş ve düşüncelerden arındırılarak toplumun dayanışma ve bütünleşmesini sağlamak, kanunlarla belirlenen görevlerini yerine getirmek amacı ile kurulmuştur. Başkanlığın görevleri; İslam dininin ibadet ve ahlaki konularında toplumu aydınlatmak ve ibadethanelerin yönetilmesi ile görevlidir. Vaaz, hutbe, konferanslar düzenleyerek ve basından yararlanarak halkı, cami içinde ve dışında aydınlatarak dini konularda düzeni sağlayarak hizmet vermektedir.

İzmir Müftülüğü Hutbeler


Ülke genelinde dini konularda yönetimi ve düzeni sağlamak için müftülükler kurulmuştur. Her ilde bulunan müftülükler vaaz ve hutbe konularını belirleyerek ilçeleri denetlemek ve başkanlıktan gelen yönergelerin uygulanmasını sağlamak ile yükümlüdür.   İzmir İl Müftülüğü, İlde bulunan 30 ilçedeki müftülüklerin ihtiyaçlarını eksiklerini gidermek ile yükümlüdür. İhtiyaç duyulan bina, tesis ve ibadethanelerin yapımını sağlamak ve temizlik, bakım, onarım gibi eksiklerinin giderilmesini sağlamaktır.

İzmir Müftülüğü Münhal Kadrolar

Kur’an kursları, öğrenci yurtlarının yapımı, açılışı, yönetim ve denetimlerini sağlamak. Cami, Kur’an kursları ve kendi bünyesindeki personellerin emeklilik, atama veya nakil gibi işlemlerinin yapılması ve gerekli bilgilerin başkanlığa gönderilmesi gibi görevleri vardır. Din konusunda sorulan soruları sözlü veya yazılı cevaplamak. Dini bayram ve özel dini günlerde programlar yaparak günün amaç ve önemi anlatmak. İzmir İl Müftülüğünü, Müftü yardımcısı İlyas ÖZTÜRK vekâleten sürdürmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*