İzmir İl Sağlık Müdürlüğü


izmir il saglik mudurlugu
izmir il saglik mudurlugu

İzmir  Sağlık Müdürlüğü: T.C. Sağlık Bakanlığı yurt genelinde vatandaşların sağlıklı bir şekilde yaşamasını sağlamak ve bu konuda ülke genelini kapsayan plan ve projelerle tedbirler alarak toplumun sağlığını korumakla sorumludur. Bu amaçla gerekli kurumları kurup yönetmekle halka gerekli sağlık hizmetleri ulaştırmak Sağlık Bakanlığı’nın başlıca görevidir. Anne ve çocuk sağlığı, aile planlaması, ilaç ve uyuşturucu maddeler gibi konularda halkı bilinçlendirmek ve gerekli hizmetlerin verilmesini sağlamak.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Personel Listesi

Salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayarak ülkemizi sağlık konusunda daha iyi bir konuma getirmek gibi son derece ciddi görevleri vardır. Sağlık Bakanlığı bu konudaki hizmetleri kontrol altında tutabilmek için İl ve ilçelerde Sağlık Müdürlükleri kurmuştur.İzmir İl Sağlık Müdürlüğü; doğrudan Sağlık Bakanlığı’na bağlıdır. İzmir’in sağlık konusundaki bütün hizmetlerini yürütmek ve kendisine bağlı olan kuruluşların yönetilmesi ve denetlenmesiyle sorumludur. İlde bulunan bütün kamu kuruluşları, özel sağlık kuruluşları ve gıda maddelerinin üretimini yapan kuruluşların denetlenmesi, gerekli tedbir ve yaptırımların uygulama ve uygulatma gibi görevleri vardır.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Adresi

Kanser, verem gibi ölümcül hastalıklara karşı hizmet veren kurum ve kuruluşların denetimi ve bu konuda gerekli aşı, serum gibi ilaç eksikliklerinin giderilmesi de müdürlüğün başlıca görevleri arasındadır. Bu görevleri yerine getirmek için gerekli tesislerin kurulması, yönetilmesi ve denetlenmesi de müdürlüğün sorumlulukları arasındadır. İzmir İl Sağlık Müdürlüğünü 30.04.2012 tarihinden itibaren Uzman (TUTG) Bediha TÜRKYILMAZ yapmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*