İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır


issizlik maasi nasil alinir
issizlik maasi nasil alinir

İşsizlik Maaşı Alma Şartları: İşsizlik maaşı, mevcut işinden ayrılan sigortalı işsiz kişiye belli bir süre zarfında ödenen ücret ya da maaştır. Ama bu işsizlik maaşını da isteyen her işsiz kişi alamıyor. İşsizlik maaşını alabilmenin çeşitli şartları var. Bu şartları taşıyan kişiler kontenjan gibi kısıtlamalar olmadan rahatlıkla işsizlik maaşını alabilir.

İşsizlik Parası Nasıl Alınır

İşsiz kimse belirli şartları taşıyorsa bir ay içerisinde yani 30 gün içerisinde bağlı olduğu iş kurumuna başvurur. Başvurusu incelenen işsiz kişi, bağlı olduğu iş kurumu tarafından maaş bağlanabilir kararı alırsa gerekli işlemlerden sonra maaşını almaya başlar. Ek olarak belirtmek gerekirse, eğer otuz günü geçtikten sonra başvuru yapılırsa ve maaş bağlanabilir kararı çıkarsa, başvurudan önce geçen günlerin maaşı ödenmez.

İşsizlik Ödeneği Nasıl Alınır

İşsizlik maaşını alabilmenin en önemli maddesi, işsiz kişinin işvereni tarafından işten çıkartılması yani fesih edilmesidir. Aksi takdir de ne sebeple olursa olsun hiçbir şekilde hukuki olarak da hak iddia edemez. Çünkü tüm bu işler yasalar ve kurallar çerçevesinde belirleniyor.  Yani Askere giden kişiler işsizlik maaşı alabilir lakin askerlik süresince geçen zaman için maaş ödemesi yapılmaz. Aynı şekilde işsiz kişi bu işsizlik maaşı sayesinde sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır 2017

Peki kimler işsizlik maaşından yararlanamaz bunu maddeler halinde sıralayacak olursak: Son 120 günü kesintisiz olmak üzere, işsiz kalmadan önceki son üç yıl içinde 600 gün süre ile prim ödememiş olanlar, hizmet akitlerini kendi istek ve iradeleri ile feshedenler, muvazzaf askerlik görevi nedeniyle hizmet akitleri feshedilenler, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alanlar, hizmet akitleri grev, lokavt veya kanundan doğan ödevler nedeniyle askıya alınmış olanlar, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle hizmet akitleri işverenler tarafından feshedilmiş bulunanlar yararlanamaz. Bu şartlar ilgili kurumlar tarafından belirlenen kesin kurallardır.

İşsizlik Maaşı Başvurusu

Yani buradan çıkan sonuçla, işsizlik maaşını alabilmek için önce bu şartları gerekiyor. Gerekli şartları taşıyorsak en kısa sürede başvurup süre geçmeden maaşı almamız bizim yararımıza olur özellikle aile geçiminden sorumlu kişiler için bu çok büyük bir önem arz ediyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*