İŞKUR


iskur
iskur

İşkur Başvurusu: İŞKUR, ülkemizde kamu istihdam hizmetlerine ilişkin ilk iş yasası olan 1936 tarihinde olan İş kanunudur. Söz konusu olan kanun iş ve işçi bulma aracılığı yapan özel büroların yasaklanması ve bu hizmetin kamu tekelinde yapılmasını sağlayacak iş ve işçi bulma kurumunun üç yıl içinde kurulması öngörülmüştü. İlk olarak 1946 yılında İİBK olarak kuruldu.

İşkur Başvuruları

Zamanla değişim ve görev özellikleri bakımından farklılık yaşayan İİBK asli görevlerini ancak 1971 yılında iş kanununda belirtildiği şekilde olmuştur. Fakat çağdaş ve istekler konusunda yeterli bir konumda olmayan İİBK bir takım değişiklikler sonucu ile son olarak 2000 yılında İİBK kapatılarak Türkiye İş Kurumu yani İŞKUR kurulmuştur. Daha sonra son hali ile de 2003 yılında şeklini almıştır.

İşkur İş İlanları

İstihdamın korunması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile işsizliğin önlenmesi için Türkiye İş Kurumu yeni ve son yasası ile aktif ve pasif iş gücünü uygulayabilecek yapıya kavuşturulmuştur. Kurumun görevlerini yerine getirmek amacıyla nitelikli personel istihdamını sağlamak üzere kariyer meslek olarak İstihdam ve Meslek Uzmanlığı ihdas edilmiştir.

İşkur Meslek Edinme Kursları

İŞKUR değişim ve yeniliklere uyum sağlayarak hizmet kalitesini ve çeşitliliğini işsizlik ile mücadelede etkin rol oynayan işgücü piyasasında öncü ve saygın bir kurum olma yolunda ilerlemekte ve devam etmektedir. İş gücünün sahip olduğu ihtiyaçlar doğrultusunda iş ve işçi bulmaya aracılık hizmetini etkin bir şekilde sunmak iş gücünün istihdamını kolaylaştırmak, korumak, geliştirmek, çeşitlendirmek ve işini kaybedenlere gelir desteği sağlamak amacıyla var olmaya devam etmektedir.

İşkur Başvuru Sonuçları

İŞKUR iş gücünün artırılması, halkın daha mutlu ve huzurlu olabilmesi, rahat bir hayat sürebilmesi için gerekli fırsatları sunmak için gereken her türlü imkanı sağlamakta ve sağlayama da devam etmeye çalışmaktadır. İŞKUR iş fırsatlarını değerlendirmek isteyen vatandaş için her türlü imkanı sunmaya çalışacak ve bu imkanlardan faydalanmak isteyenlere gereken tüm önemi sağlamak için seferber olmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*