İşe Giriş Bildirgesi


ise giris bildirgesi
ise giris bildirgesi

İşe Giriş Bildirgesi Sorgulama: Çalışan kimseleri sosyal olarak korumak amacıyla kurulmuş olan SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu faaliyetler kapsamında; emeklilik, sağlık harcamalarını karşılama gibi sayısız sosyal koruma gerektiren konular vardır. Bununla beraber çalışan işçilerin primleri yatırılmak suretiyle sigortaları da sağlamaktadır.

Sgk İşe Giriş Bildirgesi

Bir yerde işe başlayan bir işçi sigortalı olarak işe başlamak zorundadır. Bunun için kuruma bazı evraklar verilmesi gerekmektedir. SGK işe giriş belgeleri ise şunlardır; fotoğraf, TC kimlik numarası, nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi, işe başlama tarihi gerekmektedir. Bir işçi sigortasız bir şekilde çalıştırılamaz.

Sgk İşe Giriş Belgeleri

Bunların yanı sıra işverenler birde personel özlük dosyası tutmak zorundadır. Bu bir yasal zorunluluktur. Gerekli merciden gelen yetkili memurlara bu dosyalar gösterilmek zorundadır. Bu dosyaların içinde şu belgelerin olması gerekir;

-Fotoğraf

Sağlık raporu,

-İkametgâh ilmühaberi,

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Adli sicil kaydı,

-Diploma fotokopisi,

-TC kimlik numarası,

-Kan grubu kartı,

-Evli personelin evlilik cüzdanı fotokopisi ile eşin varsa çocukların kimlik fotokopileri,


-Askerlik durumu ile ilgili Grekli belgeler,

-Varsa çalışma belgesi,

-İşe başvurma formu,

-İş kanunu gereği hizmet akdi,

-Bazı işkolları için periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor,

-Özürlü işçiler için sakatlı raporu fotokopisi,

-Sakatlık indiriminden yararlanabilmesi için defterdarlıktan alınan yazı ve sakat işçi için iş kur müracaat evrakı,

– Eski hükümlü ve terör mağdurları için iş kur müracaat evrakı,

-Ödenen ücretler için hesap pusulasın bir sureti,

-Ücret kesintisi durumunda nedenini belirten yazı,

-Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı,

-İşçilerin haklarını bildirildiklerine dair yazı,

-Şoför için ehliyet fotokopisi,

Sözleşmesi iş kanunun 17 ve 29 maddesine göre fesih edilen işçiye aynı nitelikte personel ihtiyacı durumda gönderilen davet yazsısı, işçiye verilen lehte ve aleyhte ihtar yazısı ve tutanakları, işçi bildirim belgesi, çalışanlara ait kimlik bildirim belgesi, işin niteliği için gerekli diğer evraklar. Bulunması yasal bir zorunluluktur.

İşe Giriş Bildirgesi İptali

Tüm bunları sağlamak işverenin görevidir. Yasal konular genelde işçiyi işverene karşı korumaya çalışmaktadır. Bundaki temel amaç ise işçinin ekonomik yönden işverene bağlı olması ve mağdur durumuna düşmesine engel olmak istenmesindendir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*