Hatay Sağlık Müdürlüğü


hatay saglik mudurlugu
hatay saglik mudurlugu

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü: Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Sebahattin YILMAZ’dır. İl Sağlık Müdür Yardımcıları ise Dr. Adnan ESMERLİGİL, Sabahattin ORTAÇ, Dr. Mücahit BAKAN ve Dr. Oğuz Ekinci’dir.  Araştırma,  Bilgi Sistemleri ve Sağlığın Geliştirilmesi Şube Müdürü Cuma KOÇAK, Performans ve Kalite Birim Sorumlusu Dr. Selçuk ÖNTÜRK, Özel Sağlık Hizmetleri Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürü Dr. A. Bülent YILDIRIM, Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Mehmet BARDAKÇI, Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Salih ÇİÇEK, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünü ise Dr. Hüseyin VURAL yapmaktadır.

Hatay Sağlık Müdürlüğü  Personel Listesi        

Hatay İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı yedi adet ilçe sağlık müdürlüğü bulunmaktadır. Kamu Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün en Önemli görevi; Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak takip etmek ve denetlemektir. Özel Sağlık Hizmetleri Eczacılık ve Tıbbi Cihaz Şube Müdürlüğü’nün en önemli görevi; Özel teşhis, tedavi edici sağlık hizmetlerini Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak takip etmek ve uygulamaktır.

Hatay Sağlık Müdürlüğü Adresi

Kısaca her müdürlük Kendi alanlarında kendi üzerlerine düşen Bakanlığın politika ve standartlarına uygun olarak yerine getirmek zorundadır. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü vizyonu ise;  Bakanlığın politika ve Standartları çerçevesinde Sağlık Hizmetlerini tüm vatandaşlarına ulaştırmaktır.E-Devlet ‘tende Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*