Hastane Muayene Ücretleri


hastane muayene ucretleri
hastane muayene ucretleri

Hastane Muayene Ücretleri: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Genelgesi muayene ücretlerini maalesef kapsamadığından; aile hekimi, sağlık ocağı, özel hastane veya kamu hastanesine gittiğimizde katılım payı olarak muayene ve reçete ücretini ödemeye devam edeceğiz.

E Devlet Muayene Ücretleri

Katılım payı kişilerin sosyal sağlık hizmetlerinden yararlanmaları karşılığında alınan bir tür vergi sayılabilir. Diğer yandan, bu tür hizmetlerin gelişigüzel kullanılmasına karşı caydırıcı olma amacıyla da geliştirildiği ifade edilmektedir. Muayene katılım payı; genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için ödemesi gereken tutardır. İlaç katılım payı ise; doktorun yazdığı ilaç bedellerinin emekliler için % 10, çalışan sigortalılar veya genel sağlık sigortalıları için % 20’si oranında ödenen tutardır. Muayene katılım payı aile hekimi ve sağlık ocağı muayenelerinde 2 TL, devlet ve üniversite hastanelerinde 8 TL, özel hastanelerde ise 15 TL olarak belirlenmiştir.

Muayene Ücretleri

Katılım payının tahsil edilmesi ise şu şekilde gerçekleşmektedir: Aile hekimi ve sağlık ocağı muayeneleri için ödenecek 2 TL katılım payı, ilaç temini için eczaneye başvurulduğunda eczane tarafından tahsil edilir. Devlet hastaneleri ve üniversite hastanelerinde yapılan muayeneler için ödenecek olan 8 TL katılım payı; emekli olmayanlar için eczanelerden tahsil edilir.

Sgk Muayene Ücretleri

Emekli olanlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için ise 5 lirası maaşlarından, 3 lirası ilaç temini için eczaneye müracaat etme aşamasında eczaneden tahsil edilir. İlaçların alınmaması durumunda ilaç katılım payı ödenmez. Özel hastanelere gelince; SGK ile sözleşmeli özel hastanelere başvuran hastalardan ilave ücret alınmasına belli şartlarda izin verilmektedir. Kanunen sunulan hizmetin bedelinin en çok 1 katına kadar olabilecek şekilde sınırlandırılmış olan bu ücret mevcut durumda Bakanlar Kurulu izniyle en çok yüzde 90 oranında uygulanmaktadır.

Sgk Muayene Ücretleri 2017

Bu arada özel hastanelerin Sağlık Bakanlığı’nın ödediği muayene ücretlerinin 2-3 katı oranında fazla ücret aldıkları söylenmektedir. İstanbul’daki özel hastaneler arasında yapılan bir fark ücreti araştırmasının sonucuna göre özel hastanelerin % 76’sı bu şekilde davranmaktadır. Yasaya göre en fazla % 90 olması gereken fark ücretini yüzde 300’e kadar çıkaran özel hastaneler olduğu tespit edilmiştir. Böyle durumlarda yapmanız gereken şey elinizdeki belgelerle SGK’ ya başvurmaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*