Hasta Hakları Başvurusu


hasta haklari basvurusu
hasta haklari basvurusu

E Devlet Hasta Hakları: Hasta Hakları Başvurusunu yapan hastaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Sağlık kişinin sahip olduğu en değerli hazinedir. Hasta olduğumuz zaman hem fiziksel hem de ruhsal bunalımın içine girebilmekteyiz. İyileşebilmek için herhangi bir sağlık kurumuna gideriz. Bazen gittiğimiz sağlık kuruluşlarında gördüğümüz muamele sonucu haksızlığa uğradığımız zaman kurum ya da kişiyi hasta haklarına dayanarak şikâyet etme ihtiyacı hissederiz. Şikâyet edilen en önemli konu hizmetten genel anlamda faydalanamama olmaktadır.

Hasta Hakları Şikayet Formu

Bunu takiben saygınlık ve rahatlık görememe, bilgilendirilmeme diğer şikâyet sebepleri arasında yer almaktadır. Hasta haklarının birtakım amaçları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Hastaların desteklenmesi, toplumsal açıdan güçlendirilmesi, hastalara sağlık hizmetinin tam olarak sunularak yardım edilmesi ve sağlık hizmetinin sunulduğu yerlerde iç kontrolü sağlama, sağlık hizmetinin içinde bulunan kişi ve kurumlar arası işbirliği sağlayabilmek, iletişim fırsatları yaratmak amacıyla yapılmaktadır.

Hasta Hakları Uygulamaları

Hasta Hakları Başvurusunu yapanların sahip olduğu belli başlı haklar bulunmaktadır. Hasta hakları uygulamaları Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlıkta Dönüşüm Programı(hastanelerde hasta ve hasta yakınlarının tedavi uygulamaları sırasında karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla) çerçevesinde ilk kez 2004 yılında başlatılmıştır.

Hasta Hakları Nelerdir

Hasta ve hasta yakınlarının sahip olduğu bu haklar arasında, koruyucu tedbirlerin alınması hakkı, yararlanma hakkı, bilgi hakkı, rıza hakkı, özgür seçim hakkı, özel ve gizlilik hakkı, hastaların vaktine saygı, saygınlık görme, dini vecibeleri yerine getirme, ziyaret ve refakatçi hakkı, kalite standartları hakkı, güvenlik, yenilik hakkı, gereksiz ağrı, acı ve sıkıntıdan sakınma hakkı, kişisel tedavi hakkı, şikâyet hakkı ve tazminat hakkı’dır. Şikâyet edilen sağlık kurumları ve çalışanları çoğu zaman yapılan şikâyetleri eleştirmektedirler.

Hasta Hakları Yönetmeliği

Hasta Hakları Başvurusu yapabilmek için hasta hakları başvuru formunu doldurmak yeterli görülmektedir(Ad, soyad, tc ve telefon numarası bilgilerinin yazılmasıyla yapılmaktadır). Hasta Hakları Birimine yapılan başvurular birimdeki sorumlu kişi tarafından çözülmeye çalışılmaktadır; eğer bir sonuca ulaşılamazsa gereken durumlarda yazılı başvuru alınarak Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları şubesine bildirilmektedir. 15 gün içinde Hasta Hakları Kurulu başvuruyu değerlendirilerek sonucu ilgili kişiye aktarmaktadır. Türk Tabipleri Birliği sağlık hizmetlerini gerçekleştirirken doktorlardan ve diğer sağlık personellerinden hasta haklarına saygı göstermeleri gerektiğini bildirmektedir. Böylelikle hasta hakları birimine şikayet oranının azalması amaçlanmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*