Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı


gida tarim ve hayvancilik bakanligi
gida tarim ve hayvancilik bakanligi

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olan gıda, tarım ve de hayvancılıktan sorumlu olan bakanlıktır. Eski adı Tarım ve Köyişleri Bakanlığı iken 29 Haziran 2011 de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak ismi değiştirilmiştir.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görevleri, bitkisel ve hayvansal olan üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesi ve tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik olarak araştırmalar yapılmaktadır.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Gıda üretimi, gıda güvenliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları, biyoçeşitliliğinin korunması, verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçilerin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, gıda tarım ve hayvancılığa yönelik genel olan politikaları belirlemek uygulanmasını izlemek ve denetlemek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın temel görevlerindendir.

Tarım Ve Hayvancılık

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bağlı birimleri merkez teşkilatta, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Bakan Yardımcılığı, Hukuk Müşavirliği, Müsteşarlık, Personel Genel Müdürlüğü, Tarım reformu Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Bakanlığı gibi daha birçok yer bağlıdır.

Tarım Bakanlığı

Yurtdışı Teşkilatı’nda Yurtdışı Temsilcikleri, Taşra Teşkilatı’nda İl müdürlükleri ve İlçe Müdürlükleri, bağlı kuruluşları Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, ilgili kuruluşları da Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüdür.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık 2017

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ülkemiz için önemli bir kurum olup görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için gereken özveriyi gösterdiği sürece daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmek kuşkusuzdur.Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütün bu görevlerini yerine getirir ve bağlı birimleri açısından ve o birimler ile birlikte güzel işler yaparak daha güvenilir bir kaliteyi halka sunar daha inandırıcı ve güçlü bir kurum olma yolunda da ilerlemeye devam eder.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*