Gelir Vergisi Sorgulama


gelir vergisi sorgulama
gelir vergisi sorgulama

Gelir Vergisi Hesaplama: Kişi, kurum ve kuruluşların elde ettikleri gelirlerden, gelir vergisi kanunlarına göre belirlenen oranlarda alınan vergilere Gelir Vergisi denmektedir. Gelir üzerinden alınan vergiler Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Kira Emlak Gelir Vergisi Hesaplama 2017

Gelir Vergileri bir yıl boyunca gerçek ve tüzel kişilerin elde ettikleri gelirler üzerinden alınan vergilerdir. Gelir Vergisi ile kişilerin ödeme gücüne ulaşılabilir. Gelir Vergisine ait olacak gelirler;

1)      Gerçek kişiye ait olmalıdır.

2)      Gelir; bir yıl içinde elde edilmiş gelir olmalıdır

3)      Gelir her türlü kazancın toplamıdır.

4)      Gelirin elde edilmesinde yapılacak olan giderlerin düşülmesi durumunda elde kalan kısım verginin konusu olmalıdır.

Gelir Vergisi Sorgulama 2017

Gelir Vergisi kanununa göre gelir sayılan öğeler şunlardır;

1)      Ticari kazançlar

2)      Zirai kazançlar

3)      Ücretler

4)      Serbest meslek kazançları

5)      Menkul sermaye kazançları

6)      Gayrimenkul sermaye kazançları

E Devlet Gelir Vergisi Sorgulama

Gelir Vergisine ait beyanname ait olduğu yılı takip eden yıl içersinde verilir. Bu nedenler verginin ait olduğu takvim yılını takip eden yıl içinde taksitler halinde ödenir. Gelir Vergisinin ödenmesi beyan ayları dikkate alınarak belirlenir. Örneğin; Şubat ayında beyan edilen vergiler Şubat Ve Haziran ayında iki taksit, Mart ayında beyan edilen vergiler Mart ve Temmuz ayında iki taksit şeklinde ödenir. Ödeme günü resmi tatile denk geldiyse tatil gününden sonraki ilk iş günü mesai saati bitimine kadar ödenebilir.

Gelir Vergisi Hesapla

Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan esaslara göre 2012 yılı için oranlar şu şekilde belirlenmiştir:

10.000 tl’ye kadar % 25

25.000 tl’nin 10.000 tl’si için 1.500 tl fazlası %20

58.000 tl’nin 25.000 tl’si için 4.500 tl fazlası %27

58.000 tl’den fazlasının 58.000tl’si için 13.410 tl fazlası %35 şeklinde vergilendirilir.

Gelir Vergisini TC Maliye Bakanlığı internet sitesi üzerinden üye olmanız ve üyeliğinizin onaylanması koşuluyla sorgulayabilirsiniz. Ayrıca bu site üzerinden geçmiş döneme ait vergi borçlarınızı da kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Yine aynı site üzerinden Gelir Verginizi ödeyebilirsiniz.Gelir Vergisini hesaplarken baz alacağınız rakam ise brüt ücretten SGK kesintisini düşürülmesinden sonra elde edilen rakamdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*