Gelir Vergisi Ödeme


gelir vergisi odeme
gelir vergisi odeme

Gelir Vergisi  Nedir: Gelir vergisini ödemek için dört yöntem bulunmaktadır. Bunlar; banka şubelerinden ödeme, internet yardımıyla bankalar aracılığıyla ödeme, vergi daireleri veznesine ödeme ve çek ile ödeme. Banka şubelerinden vergi ödeme: Ödenecek miktar belirlenen vergi son ödeme süresine kadar ödenmelidir.

Gelir Vergisi Hesaplama

Vergi dairelerindeki yoğunluğu gidermek amacıyla ve işlerin daha rahat ve çabuk halledilmesi için yürürlüğe girmiştir. Banka aracılığıyla gelir vergisini ödemek için tahakkuk fişine ihtiyacımız vardır. Tahakkuk fişini alarak anlaşmalı olunan herhangi bir banka veznesine gidip tahakkuk fişini göstermek suretiyle vergimizi ödeyebilmekteyiz. Bankaya yaptığımız gelir vergisi ödemesinden sonra verginin ödendiğini gösteren makbuz görevli tarafından bize verilir.

Gelir Vergisi Hesaplama 2017

İnternet yardımıyla bankalar aracılığıyla yapılan gelir vergisi ödemelerinde ise internet bankacılığı yardımıyla yapmak mümkündür. Bankalar üzerinden yapılan ödemelerde yanlış işlemlerin önlenmesi hem vergi ödeyenlerin hem de banka çalışanlarının iş ve zaman kaybının önüne geçilmesi için önemlidir.

Gelir Vergisi Dilimleri

Bankalara ödeme yaparken bağlı bulunan vergi dairesinin ismi kesinlikle kontrol edilmelidir. Kontrol edilmezse başka vergi dairesinin hesabına ödenmiş olabilir ve işlerimizin uzamasına neden olabilir. Yatırdığımız verginin kodunu doğru işaretlemeliyiz. Makbuz üzerinde bulunan isim ve vatandaşlık numarası vergi borcu olan kişiye ait olmalıdır. Bankaya yapılan ödemenin ardından verilen makbuz kontrol edilerek bilgilerin size ait olup olmadığına bakılmalıdır. Bankalardan yapılan ödemeler teknik nedenlerden dolayı birkaç gün sonra vergi dairesinin sistemine geçtiği göz önünde bulundurulmalıdır.

Gelir Vergisi Sorgula

Vergi dairesi veznesine ödemede beyanname elektronik ortamdan veya bireysel başvurudan sonra verilen tahakkuk fişinin düzenlenmesiyle ödeyeceğimiz vergi miktarı kesinleşir. Vergi dairesinin veznesine tahakkuk fişini göstererek vergimizi ödeyebiliyoruz. Ödeme sonunda verginin ödendiğine dair çıktı görevli memur tarafından bize verilir.

Gelir Vergisi Sorgulama

Son gelir vergisi ödeme şeklimiz ise çek ile olan ödemedir. Vergi ödeyecek kişinin düzenleyeceği bir çek vasıtasıyla da vergi ödenmektedir. Çek ile yapılacak olan ödemelerde, çekin ödeme yapıldığı gün ya da bir önceki gün düzenlenmiş olması gerekmektedir. Çekler bankaya ya da vergi dairesinin veznesine teslim edildiği gün vergi ödenmiş sayılacaktır. Ayrıca aynı il içinde bağlı bulunduğumuz vergi dairelerine ödeme yapamazken farklı illerde bulunan vergi dairelerinden vergi ödemesi yapabilmekteyiz.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*