Gelir Vergisi Hesaplama


gelir vergisi hesaplama
gelir vergisi hesaplama

Gelir Vergisi Hesaplama 2017: Gelirle her yıl gelir vergisi kanununun 103’üncü maddesinde belirlenen gelir vergisi tarifesine göre vergilendirilmektedir. Gelir vergisi hesaplamak için öncelikle o yıl için belirtilen vergi tarifesine ihtiyacımız vardır. Vergi tarifeleri vergi dairesi tarafından duyurulur. Aylık vergi matrahına ihtiyacımız vardır ve gelir vergisi oranına ihtiyacımız vardır. Gelir vergisi hesaplama ise gelir vergisi matrahı X gelir vergisi oranı ile bulunur. Gelir vergisi matrahı ise brüt ücret – sgk pirimi (kişiden kesilen) – varsa bireysel emeklilik formülü ile hesaplanır.

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır

Bir örnekle açıklayacak olursa;

Aylık vergi matrahı 1500 TL olan bir kişinin toplam aylık ödemesi gereken gelir vergisi kesintisi nedir?
2017 yılı için belirlenen vergi tarifesi;

  1. Dilim= Toplam matrah 0 – 10000 TL için %15
  2. Dilim= Toplam matrah 10000 TL den büyük – 25001 TL’den küçük için %20
  3. Dilim= Toplam matrah 25000 TL den büyük – 58001 TL’den küçük için %27
  4. Dilim= Toplam matrah 58000 TL den büyük için %35

Gelir Vergisi  Sorgulama

Ocak ayında:
Aylık matrah: 1500TL
Toplam matrah: 1500TL
Gelir vergisi: 1500 X 0,15 = 225TL

Haziran ayında:
Aylık matrah: 1500TL
Toplam matrah: 9000TL
Gelir vergisi: 1500 X 0,15 = 225

Temmuz ayında:
Aylık matrah: 1500TL
Toplam matrah: 10500TL
% 15 oranına tabi olan matrah tutarı = 10500 – 9000 = 1500 TL
Gelir vergisi 1 = 1500 X 0,15 = 225 TL
%20 oranına tabi olan matrah tutarı = 10500 – 10000 = 500 TL
Gelir vergisi 2 = 500 X 0,20 = 100 TL
Toplam ödemesi gereken aylık gelir vergisi kesintisi = 225 + 100 = 325 TL’dir.

Kira Gelir Vergisi Hesaplama

İşletmeler için gelir vergisi hesaplamayı da kısa bir örnekle açıklayacak olursak; Bakkallık faaliyeti gösteren basit usulde vergilendirilen bir işletme 2012 yılında 30000 TL kar elde etmiştir. Mükellef ayrıca 10000 TL’de sigorta primi ödemiştir. İşletmenin yılsonunda ödeyeceği gelir vergisi miktarı nedir?
Ticari kazanç =  30000 TL
Sigorta primi= 10000 TL
Kalan (30000 – 10000) = 20000TL
Ödenecek gelir vergisi (20000 X 0.20) = 4000 TL

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*