Engelli Evde Bakım Maaşı


ozurlu bakim maasi
ozurlu bakim maasi

Engelli Evde Bakım Maaşı Alma Şartları :Engelli vatandaşlarımızın hayatlarının devamını daha iyi sağlayabilmek için evde bakımını üstlenen kişilere Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aylık net asgari ücret miktarında evde bakım maaşı verilmektedir. Evde bakım maaşı engelli insanın kendisine değil, bakımını sağlayan akrabası, vasisi ya da komşusu gibi üçüncü şahıslara ödenen paradır.

Engelli Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır

Engelli bir kişinin bakımını üstlenmek için üç şart vardır. Bunlardan birincisi; özürlü olan kişinin ailesindeki kişi başına düşen gelir miktarı 400 TL’den az olmalıdır. Gelir tespiti yapılırken ailenin gider unsurları dikkate alınmamaktadır. İkincisi; Engelliye heyet raporu veren hastanelerden alacağı kurul raporunda ağır engelli kısmında mutlaka “EVET” yazması gerekmektedir. Üçüncüsü ise, engelli kişinin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan engelli bir kişinin bakım hizmetlerini karşılayacak olan anne, baba, teyze, amca, komşu her kimse engelli olan vatandaşımızın bakımını yaptığı sürede asgari ücret tutarında bir evde bakım maaşı alacaktır.

Özürlü Evde Bakım Maaşı Şartları

Engelli bir kişiye baktığı için çalışamayanlar “sosyal güvenlik” kapsamına alınacak. Üzerinde çalışılan taslağa göre evde bakım yardımı alan kişilerin sigorta primlerini ise devlet yatıracak ve emekli olmaları sağlanacak. Bu uygulamanın ise 2013’te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, özürlü ya da yaşlı olması gibi nedenlere anne, baba, çocuk, eş gibi yakınlarının bakımını üstlenen kişilerle ilgili önemli bir çalışma gündeme alınmıştır.

Engelli Bakım Maaşı Ne Kadar 2017

Evde bakım maaşı 2012 Ocak ayından itibaren asgari ücrete yapılan zamla birlikte ilk 6 aylık dönem için 635 TL olmuştur. 2012 yılının ikinci 6 ayını içerene dönem içinse asgari ücrete yapılan zam ile birlikte bu miktar 673 TL olacaktır. Evde bakım maaşı ise bu yıl değişme göstermiş aranan kişi başına düşen gelir miktarı ocak-haziran dönemi için 423TL, temmuz-aralık aylarını kapsayan dönem için de 448 TL’nin altında olması gerekmektedir.

Engelli Bakım Maaşı 2022

Özürlü kişinin 2022 sayılı kanun kapsamında aylık alması, emekli olması, dul veya yetim aylığı alması gibi durumlar, para karşılığı ile evde bakım hizmetinin almasına engel olmamaktadır. Sadece kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olması yeterlidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*