Emniyet Genel Müdürlüğü


emniyet genel mudurlugu
emniyet genel mudurlugu

İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü: Emniyet Genel Müdürlüğü, halkın güveni için çalışıp özveride bulunan Türk polisinin Atatürk’ün izinden devam eden halkın hizmeti için çalışan kurumdur. Osmanlıdan bu zamana çeşitli dönemlerden günümüze gelen eski polislikten şimdiki Kurtuluş savaşından sonrasına kadar gelişen polisin Türk Polis Teşkilatının bulunduğu müdürlüktür.

Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün teşkilat yapısında adli görevde yer alan polisler emniyet genel müdürlüğünün kadrosundan ayrılmış görevlilerden oluşan kısımdır. Suç soruşturmaları, Emniyet Teşkilat kanununda yer alan temel prensiplere uygun olarak görevli adli makamların talimatları doğrultusunda yapılır. Kamu düzenini sarsıcı bozucu bir durum olduğu zaman adli polis delilleri toplamak ve suçu işleyeni yakalayarak adalete teslim etmekle görevlidir. İdari polis gerekli durumlarda adli polise mükelleftir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Nerede

Adli zabıta da gerekli yerde devreye girmektedir. İdari görevler olarak ise, sosyal ve genel düzen ile ilgili kanunun nizam ve emirlerinin yapılmasını sağlayan suçu oluşmadan önlemek için bir takım önlemler alan polisler de idari polislerdir. İdari polis, önleyici, koruyucu ve yardım amaçlı görevler yapar. Halkı rahatsız edici durumlar olmaması için gereken her türlü tedbiri almaya çalışır. Yurt içine zarar verecek kişi ve durumlar için önlem alır. Suç saydığı bazı eylemler için gereken öncelikli önlemleri alır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Adresi

Halkın huzuru için düzenin korunması için gereken tüm görevleri yerine getirmeye çalışır. Yani idari özellikler önleyici ve koruyucu durumlarda devreye girmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olma yolunda temel hak ve özgürlüklerin korunması, güvenliğin sağlanması için iyi ortamlar oluşturmak için imkanlar sağlayan bir misyona sahiptir.

Emniyet Genel Müdürlüğü İletişim

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün düzen, barış, huzuru ve güvenliği  bozmak isteyenleri, caydırmak isteyenleri, hemen yakalayan ve suç ve delilleri bulan kamu güvenlik kurumlarının oluşturulmasına ve mutlu, huzurlu, güvenli bir teşkilat olarak devam etmek en önemli vizyonlarıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*