E Taşınır


e tasinir
e tasinir

E Taşınır Nedir: Ülkemizde internetin yaygın hale gelmesi ve e-devlet sisteminin de zamanla oturmasıyla birlikte yeni yeni geliştirilen hizmetlerden birisi de internet üzerinden kolayca kullanılabilen ‘’e-taşınır’’ uygulaması oldu. Bu uygulama ile birlikte sisteme e-devlet şifresiyle girilerek genel yönetim kapsamında bulunan tüm kamu idarelerinin sahip oldukları taşınır malzemelerin takibinin yapılması, kaydının tutulması ve bu taşınır malzemelerin kamu idarelerinden diğer kamu idarelerine geçici olarak tahsis edilme işleminin yollarının ve kurallarının tespit edilmesi hedeflenmiştir.

E Taşınır Uygulaması

Bilgisayar, internet ve bilişim sistemlerinin hayatımıza girmesiyle birlikte birçok işlemimizi internet üzerinden kolaylıkla gerçekleştirdiğimiz bu teknoloji döneminde internet, devletlerin de kamu ve diğer insan kaynaklı işlemlerinde karşılıklı fayda ve kolaylık sağlayan bir araç olmuştur. Günümüz gelişen Türkiye’sinde de internetin devletle özdeşleşmiş olması vatandaşlarımızın birçok işleminin internet üzerinden rahatlıkla halledilmesine olanak sağlamıştır.

E Taşınır Nasıl Çalışır

Bu hizmetlerin internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmesi ve bu işlemlerin özellikle de devletin kontrolü ve güveni altında olması da vatandaşların geniş bir sosyal platform olan ve sürekli değişim, gelişim içerisinde olan internete olan güveninin artmasında olumlu bir rol oynamıştır. Bu kapsamda e-taşınır uygulamasının da internet üzerinden yapılabiliyor olması ve bu hizmetlerin de düzenli bir şekilde kontrol ve takip edilebilir olması vatandaşların ve dolaylı olarak da devletin yararına olmuştur.

Mebbis E Taşınır

E-taşınır hizmetiyle birlikte devlet kurumlarındaki taşınırların kaydının tutulması, takibinin yapılması ve en verimli şekilde kullanılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda gerektiği zaman taşınırların gereken yerlere devamlı veya geçici tahsis işleminin kolayca yapılması, eski sistemde pasif durumda bekletilen bazı araçların sürekli aktif halde olması sağlanmıştır.Ayrıca bu taşınırların takibi ve bu uygulamadan önce tahsis edilen taşınırların kaydı da sistemde bulunmaktadır. Yine bu sistemle geçici olarak görevlendirilecek olan taşıt ve iş makinelerinin saptanması kolaylaşmıştır.

E Devlet E Taşınır

Böylelikle her türlü taşınırın boş kalma ihtimalinin önüne geçilmiş, gereksiz ve fuzuli tahsisler engellenmiştir. Bu taşınırların sürekli aktif halde olması ayrıca olağan üstü bir afet veya sorun çıkması halinde gereken taşınırların gereken yerlere ulaştırılmasında erken tespit olanağının artırılması ve hızlı hareket edilerek taşınır malzemelerin ülke çapında maksimum verimliliğe ulaşması hedeflenmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*