E Borç Sorgulama


e borc sorgulama
e borc sorgulama

E Devlet Borç Sorgulama: Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinden T. C. Kimlik Numarası veya Sigorta Sicil Numarası girilerek başta sigortalı hizmet bilgileri olmak üzere birçok konuda sorgulama yapılabilmekteydi. Ancak daha sonra 01/11/2010 tarihinden itibaren bütün sorgulamaları e-devlet şifresi ile e-Devlet Kapısı üzerinden yapma zorunluluğu getirildi.

İdarelerce E Borç Sorgulama

Daha sonra ise 15/12/2011 tarihinden itibaren bazı kişisel sorgulamaların eskiden olduğu gibi sgkadresinden, E-Devlet şifresi olmadan SGK Web sitesinden, sorgulama ve elektronik uygulamaların yapılabilmesi imkanı getirildi. Herhangi bir konuda sorgulama yapabilmek için, hizmet sorgulama ekranında yer alan ilgili yerlere sorgulama yapılacak kişiye ait aşağıdaki bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler;

• T.C Kimlik No

• Baba Adı

• Nüfus İl

• Nüfus İlçe

• Cilt No

• Aile Sıra No

• Doğum Tarihi

Sgk E Borç Sorgulama

E-SGK, diğer uygulamalar bölümünden ayrıca, aşağıdaki sorgulama ve elektronik uygulamaları da yapmanız mümkün. Bahse konu uygulamalar şunlardır;

•   Askerlik Borçlanması

•   Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi


•   Emekli Aylığı Ve İkramiye Hesaplama

•   Emekli Sicil No Başvurusu

•   Emeklilik Yaşı Hesabı

•   E-Borcu Yoktur Uygulaması

•   Gecikme Zammı Hesaplama

•   Hizmet Hesabı

•   İdarelerce e-borç Sorgulama

•   İş göremezlik Ödeme Sistemi

•   Ne Zaman Emekli Olabilirim

E Borcu Yoktur Belgesi

Sgk Borç durumu öğrenme ve borç sorgulaması için, diğer sorgulamalar gibi Sgk. İl Müdürlüklerine gitmeden internet ortamından, sıra beklemeden ve rahatça yapabilirsiniz. Sgk Borç durumunu öğrenmek, borcu yoktur belgesi almak yada borç sorgulamak isteyen ve durumunu ödeme tutarını gecikme faiziyle birlikte incelemek isteyenler için,sgk adresinden, Sgk Borcu Yoktur Sorgulama, Sgk Borcu Yoktur Sorgulama Kontrol Uygulaması ve Sgk E Borcu Yoktur Belgesi alma şıklarından herhangi birisini seçmek suretiyle işlemini gerçekleştirebilirler.

E Borç Sorgulama

Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüklerine borcunuz var ise, bu borçları bankalar almamaktadırlar. Sgk tarafından, vadesi geçmiş ve üzerine faiz işlemiş devlet alacakları mutlaka bağlı bulunan SGK. İl Müdürlükleri tarafından alınmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*