E Birlik


e birlik
e birlik

E Birlik İstanbul: E Birlik İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin gümrük beyannamesi onayı ile internet üzerinden bilgi alışverişi yapmak için kullandıkları bir proje uygulamasıdır. Üyelerin genel sekreterlikle olan işlemlerinde kolaylık ve çabukluk sağlanması açısından internetin olanaklarından en iyi şekilde yararlanarak iş gücünün azaltılması amaçlanmaktadır.

E Birlik Ankara

İnsan kaynaklarında çalışan kişilerin görevlerini yerine getirerek verimli şekilde yönlendirilmesi ile ihracatın geliştirilmesi amacıyla uygulanan bu proje her geçen gün teknolojik yöntemler kullanılarak geliştirilmektedir. Bu projenin sağladığı birtakım kolaylıklar bulunmaktadır. İhracatçı birliklerine gümrük bilgileri beyanname bilgilerinin gönderilmesini, kaydedilmesini,  tahakkuk eden aidatların internet bankacılığı ya da cari hesaptan ödenebilmesi ve birlik onayının yine internet üzerinden ofiste alınabilme kolaylığını sağlamaktadır.

E Birlik Destek Hattı

E Birlik Projesi DTM(Dış Ticaret Müsteşarlığı), Gümrük Müsteşarlığı ve İhracatçı birlikleri arasında resmi kurumlar arasında yapılan işlemlerin bilgisayar ve internet üzerinden gerçekleştirilme amacına hizmet eden bir projedir. Bu proje kamu kurumları ve bunlarla işlem gerçekleştiren kişilerin XML standardını kullanıldığı ilk proje özelliğini korumaktadır. Böylece Gümrüklere gönderilen EDI formatındaki bilgi gönderen uygulamalara yapılan ek ilave ile mükerrer bilgi girişine ihtiyaç duyulmadan gümrük beyan bilgileri kolaylıkla gönderilebilmektedir. Bu proje uygulaması ile farklı kurumlar arasında sayısal imza yöntemi ile işlem yapılma hayata geçirilmiş bulunmaktadır.

E Birlik Kayıt Belgesi

E Birlik projesi başladığından beri bu sistemi kullanan firma Birikim firmasıdır. Online olarak yapılan işlemler arasında ihracat beyannamesi onay işlemleri, ithalat kayıt belgesi alım işlemleri, nisbi aidat yatırılması gibi işlemler ofisten gerçekleştirilebilmektedir. İnternetten işlem yapma zamandan tasarruf sağlaması yanında daha ekonomik şartlarda hizmet sunma imkânı sağlamaktadır. Birikim firması 01 Temmuz 2008 tarihinden itibaren e-imza yöntemini kullanarak işlemleri daha pratik yapma imkânından yararlanmaktadır.

E Birlik İthalat

Böylelikle Birlik firması en karmaşık durumlarda bile pratik çözümler bulabilmekte, en son teknolojiyi kullandığı için tercih edilebilir olma, zamanı verimli kullanabilme, her türlü maliyette ekonomik olabilmektedir. E birlik sistemine üyelik işlemi için gerekli bazı belgeler bulunmaktadır. Bunlar başvuru dilekçesi, vekâletname ve taahhütname gerekmektedir.  E birlik mesai saatleri dışında yapılması gereken işlemler için onay masası ile irtibata geçilmesi gerekmektedir. Bunun için internetten telefon numarası bulunarak iletişime geçilebilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*