E Bildirge


e bildirge
e bildirge

E Bildirge Nedir: E-Devlet yolunda atılan adımlardan biri olan E-Bildirge uzun çileli kuyruklara bir son verilme çabası güdülerek hazırlanmış bir projedir. İşçilerin çıkış-girişlerinin takip edilebileceği, bordrolarının verilebileceği, sigorta borç – harç gibi işlemlerin takip edilebileceği yararlı bir e-devlet kolu olarak tanımlanabilir. E-Bildirge, işverenlerin yapacağı rutin işler tanımlanıp bu yönde düzenlemeler gerçekleştirilerek zaman-mekan ve verimlilik baz alınmış ve bu yönde ilerlemeler kaydedilmiş bir hizmet.

SGK E Bildirge

E-Bildirge işlemleri sadece işveren yararına değil oluşturulacak olan veritabanı ve bilgi toplama açısından devlete büyük katkı sağlamaktadır. İstatistik oluşturma, işlemlerin kolaylaşması ve bilgi toplama konusunda eski durumlara nazaran daha hızlı bilgi toplama ve edinilen bilgilere göre işlem yapma durumu e-bildirgenin devlet için sağladığı yararlardan birisi.

 SSK E Bildirge

E-Bildirge zamandan da kazanma yolunu sağlamıştır. E-Bildirge ile yapılacak şeylerden bahsedecek olursak; Aylık prim ve hizmet belgesi işlemler, T.C. Kimlik No ile sigorta sorgulama, Sigortalı hesap fişleri işlemleri, işveren borç görüntüleme ve ödeme işlemleri, e-borcu yoktur belgesi hazırlama, 5458 yeniden yapılandırma ön hazırlık işlemleri diyebiliriz.

E Bildirge Formu

E-Bildirge kullanımı için Sosyal Güvenlik Kurumu şubelerinden herhangi birine gidip başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuru formları doldurulup işveren, işveren vekili veya yetkili kıldıkları kişilerce birlikte imzalandıktan sonra iş yerinin işlem gördüğü sigorta il/sigorta müdürlüğüne verilecektir. Size verilecek kullanıcı adı, sistem şifresi ve şirket şifresi ile adresinden giriş yapabiliyorsunuz. Kullanıcı adınız, şifreniz ve şirket şifrenizi girdikten sonra karşınıza gelen ekranda yukarıda bahsedilen E-bildirge ile yapılabilecek işlemlerin hepsini internet üzerinden yapabiliyorsunuz.

E Bildirge Uygulaması

E-Bildirge zorunluluğu düzenlemesi ise şöyle; iş yerinizde 3 ve üzerinde sigortalı çalışan bulundurmanız durumunda e-bildirge yoluyla bilgilerinizi gönderme zorunluluğunuz vardır. Eğer sigortalı çalışan kişi sayısı 3 kişinin altına düşmüş ise isteğe bağlı olarak e-bildirge göndermeye devam edebilirsiniz. İş yerinde çalışan sigortalı işçi sayısı 3 kişi ya da 3 kişinin üstüne çıkması durumunda işverenler e-bildirge işlemlerini gerçekleştirmemiş ise haklarında 506 sayılı Kanunun 140. maddesinin (c) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*