Doğum İzni


dogum izni
dogum izni

Doğum İzni Süresi: Doğum izni yasalar ile koruma altına alınmış ve en çok yeni doğan bebeğe katkısı olduğu düşünülen 4857 sayılı iş kanununda yer alan bir haktır. Çalışan kadınlara verilen bu hakkın yanında pek çok hak mevcuttur. Kanun ile koruma altına alınan bu hakta bahsedilen “Analık Hali” durumunu açıklamakta fayda var. Kadının çalışanın hamileliğinin başladığı günden itibaren doğumdan sonra gelen ilk sekiz haftalık (eğer kişi çoğul doğum yaptı ise 10 haftalık) süreye kadar olan gebelik ve analık haliyle ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleri “analık hali” olarak kabul edilmektedir.

Doğum İzni Hesaplama

Kanunun doğum izni ile ilgili verdiği süreler ise toplamda 16 haftayı kapsamaktadır. Kadın çalışanın doğumdan önce sekiz doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplamda 16 hafta çalışmaması kanunlaştırılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu Analık halinde çalışma ve süt izni başlığı altında Madde 74 te bu durum aynen şöyle aktarılmıştır: “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.

Doğum İzni Kaç gün

Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.” Doktorların vereceği karara bağlı olarak yukarıda belirtilen süreler uzatılabilir ya da azaltılabilir. Bu işlemler için ise bir doktor raporu şart koşulmuştur.

Doğum İzni Nasıl Alınır

Doğum izninin kapsadığı şeylerden biriside hamilelik süresince doktor kontrolüne gidiş için çalışana verilen ücretli izindir. Eğer doktor raporunda belirtilmiş ise hamile çalışan kadın daha az fiziki güç sarf edeceği hafif işlerde çalıştırılabilir. Bu durum alacağı ücrette herhangi bir değişiklik yapmaz.

Sgk Doğum İzni

Bu hakların yanında kanun çalışan kadının yıllık iznini ve sağlığını göz önüne alarak isteği halinde kadın işçiye, on altı haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verildiğini söylenmektedir.. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.

Doğum İzni Dilekçe Örneği

En önemli noktalardan biri ise kadın işçilerin doğum izinleri bittikten sonra günde 1,5 saat süt izni verilir. Çalışan kadın bu süreyi istediği saatte kullanma hakkına sahiptir. Bu kullanılan süreler günlük çalışma saatinden sayılacağı için çalışan kadının ücretinde hiçbir değişiklik yapılmayacağı kanun tarafından koruma altına alınmıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*