Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi


calismadigina dair bildirim girisi
calismadigina dair bildirim girisi

Sgk Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi: SGK 2012 yılında yayınladığı genelgeye göre artık işverenler çalışanların raporlu olması durumda SGK bildirmek zorundadır. Bu uygulama ile raporların daha düzenli takip edilmesi sağlanmış olacaktır. Peki, uygulama nasıl gerçekleşecektir, aşağıda bu konuyu inceleyelim.

Bildirim Girişi

Sosyal Güvenlik Kurumu artık raporluları da inceleme altına almış bulunmaktadır. İşverenlerce SGK ‘nın internet sitesinden, sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içerisinde elektronik ortamda kuruma gönderilmesi yasal olarak zorunludur. Bu 5 iş günlük süre sayılırken, geçici iş göremezlik raporunda belirten işbaşı tarihi de sayılarak hesaplama yapılacak, cumartesi ve pazar günleri, genel tatil günleri ile resmi ve dini bayram tatilleri sürenin hesabın da dikkate alınmayacaktır.

Çalışılmadığına Dair Bildirim

Hak edilen istirahat süresi , “on günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü” olarak tanımlanmakta olup işverenlerce sigortalıların istirahat belgelerinin belirtilen süreleri takip eden 5 iş günü içerisinde bildirmeleri gerekmektedir. SGK bu uygulama ile e rapor ücret ödemelerinde ki kayıpları en aza indirmeyi amaç edinmektedir.

Vizite Giriş Sistemi

Bu uygulamayı Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sayfasından e- işveren uygulama linkinden çalışmadığına dair bildirim girişi ne tıkayıp gerekli işlemleri bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bakalım bu yeni uygulama ne kadar başaralı olacak. Günümüzde bu gibi uygulamalar hızla artmakta olup büyük tasarruflar sağlanmaktadır. Devlet bütçeleri artık daha sıkı denetlendiğinden bu gibi yeni uygulamalar her geçen gün daha fazla çıkmaktadır. Yapılan tasarruflar ile yeni projelere destek sağlanmış olup gerekli yatırımlar için kullanılmaktadır. Böylelikle bütçe açıklarında da denge sağlanmaya çalışılmaktadır.

E Rapor Uygulaması

Tasarrufla sağlanan yatırımlar günümüzde iyice artmaya başlamaktadır. Çoğu zaman gelirler sabit kaldığı için bu tür uygulamalara gidilmektedir. Zaman zaman da büyük başarılar sağlanmaktadır. Bu sağlanan başarılar yeni projelere ön ayak olup istihdam sağlamaktadır. Yapılan bu tür istihdamla işsizlikle de mücadele sağlanmış olmaktadır. Büyük sorunlardan biri olan işsizlik böylece bir nebze olsun aşağı çekilmeye çalışılmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*