Bilim,Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı


bilim sanayi ve teknoloji bakanligi
bilim sanayi ve teknoloji bakanligi

Bilim Ve Sanayi Bakanlığı: Girişimciliğe, gelişimciliğe, yenilikçiliye bilimsel olarak gelişmekte olan durumlara yüksek katma değerli teknoloji üretimine dayalı, bilgi tabanlı olarak rekabetçi ekonomik yapısı ile dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasında yer edinmek için Türkiye’nin en iyiler arasına girmesinde öncü olmak bilim, sanayi ve teknoloji banklığının görevidir.

Bilim Ve Teknoloji Bakanlığı

Bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığının kurulması 2011 yılında bakanlar kurulunca kararlaştırılmıştır. Ülkemizin küresel düzeyde rekabet gücünde artırmaya yönelik bazı çalışmalar yapmakta olan bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, bilim, sanayi ve teknoloji alanında politika, strateji, plan ve programlar geliştirmek ve bunları uygulamak, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde bilimsel bilgiye dayalı düşüncelerin özendirilmesi için çaba sarf etmek, ileri teknolojiye dayalı olarak verimli ve çevreye duyarlı , dışa bağımlılığı azaltan ve kendine güvenen bir üretimsel yapıyı oluşturmak ve bu konuda halkı özellikle gençleri bilinçlendirmek, üniversite sanayi iş birliğini geliştirmek ve de başta KOBİ’ler olmak üzere girişimciliğe, yenilikçiliğe ve AR – GE çalışmalarına verilen destekler ile ülke sanayisinin teknolojik alt yapısını güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak, haksız rekabeti önleyerek kullanıcıları korumaya çalışmak  olarak güvenli ürün üretim ve dolaşımını sağlamak bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığının misyonunu oluşturmaktadır.

Sanayi Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının başlıca görevleri kalkınma planları ve yıllık programlardaki ilke, hedef ve politikalar doğrultusunda sanayi ve stratejilerini, sanayi ürünlerine yönelik idari ve teknik düzenlemelerini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, sanayi işletmecilerinin sicilini tutmak, sanayi istatistikleri ve analizleri üretmek ve kanunlarca belirtilen bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığınca yapılması ve hizmetlerin yerine getirilmesi üzerine diğer görevler de bilim , sanayi ve teknoloji bakanlığına aittir.

Bilim Ve Sanayi Bakanlığı İletişim

Bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı gereken görevleri yerine getirmeye devam ettiği sürece ülkemiz daha iyi şartlar altında hem eğitim hem de görselliğine göre daha iyi seviyelere gelecek ve bilimsel konuda daha iyi konumlarda olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*