Bilecik Müftülüğü


bilecik muftulugu
bilecik muftulugu

Bilecik İl Müftülüğü: Din hizmeti vererek halkın bilgilenmesini sağlamakla görevli olan Bilecik İl Müftüsü Necati Tayyar Taş’ tır.  1948 Erzincan doğumlu olan Necati Tayyar Taş, 1992 Ankara İl Müftülüğü, 1998 İstanbul İl Müftülüğü, 2002 Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, 2003 Ankara İl Vaizliğinde görev yapmıştır. 2004 yılında Bilecik İl Müftülüğüne atanmıştır. Uzun yıllar edindiği bilgi ve deneyimler sayesinde birçok eser yazarak da halkı bilgilendirmeyi sağlamıştır.

Bilecik Müftülüğü Hutbeler

Düşünceler ve Gerçekler, Fikir Istırabı ve Bir Nefes adında kitapları vardır. Bilecik İl Müftü Yardımcıları Ahmet Tokgöz, Nihat Kaya ve Özdemir Taş’tır. Merkez teşkilatının idari bölümünde müftü, müftü yardımcısı, şube müdürü, ayniyat saymanı, şefler, memurlar, mutemet, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri ve yardımcı hizmetlilerden oluşmaktadır. Kuran kursu öğreticileri din eğitiminden sorumluyken, din hizmeti ve denetiminde ise uzman, vaiz, murakıp, cami görevlileri sorumludur. Bilecik İl Müftülüğü iletişim adresi Tevfik Bey Cad. No:111 Merkez/Bilecik;  0228 212 20 03 telefon numarasından irtibat kurabilirsiniz. Haç ve umre ziyaretiyle ilgili işleri yürütmesinin yanında dini gün ve bayramları, fitre miktarını tespit ederek halka duyurur.

Bilecik Müftülüğü Münhal Kadrolar

Ayrıca milli birlik ve dayanışmayı sağlar, kardeşlik, yardımlaşma gibi özellikleri halka aşılar ve din konusunda doğru bilgiler vererek halkın aydınlanmasına katkıda bulunur. Bilecik İl Müftülüğü yaptığı çalışmalarla hem halkı bilinçlendirmiş hem de güzel ahlakı topluma kazandırmayı hedef almıştır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*