Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü


bilecik il saglik mudurlugu
bilecik il saglik mudurlugu

Bilecik Sağlık Müdürlüğü: Sağlık Bakanının temsilcisi ve valinin sağlık danışmanı olan il sağlık müdürleri, özel sağlık kuruluşlarının bakanlıkların düzenlemelerine göre uygunluğunu denetler. İldeki bütün sağlık teşkilatının yönetimini vali adına yürütür. Ayrıca aile hekimliği ve diğer tüm sağlık hizmetlerinin gözetim ve denetimini yapar. Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Ali Fidan sağlık alanında birçok çalışmada bulunmuştur. İl Sağlık Müdürü Yardımcıları ise Dr. Muhammet Karaman ve Uzman Dr. Selcen Sakaoğlu’dur.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü  Personel Listesi

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü şubeleri arasında avukatlık hizmetleri barosu, acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü, araştırma bürosu, bilgi sistemi ve sağlık genel şube müdürlüğü, acil sağlık hizmetleri şubesi ve yönetim hizmetleri şube müdürlüğünden oluşmaktadır. Sağlığın geliştirilmesi ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, sağlık hizmetlerinin gözetim ve denetimini yapmak, taşra teşkilatınca sunulan hizmetlerin bakanlık politikalarına göre yürütülüp yürütülmediğini incelemek, afet ve acil durumlarda hastane öncesi sağlık hizmetini yürütmek ve sağlık istatistiklerini toplamak başlıca görevleri arasındadır.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü Adresi

Ayrıca müdürlük adına acil sağlık hizmetlerine yürüten, ildeki tüm ambulansları ruhsatlandıran, denetleyen ve ilk yardım eğitim merkezlerini denetleyen, il sağlık afet planlarının uygulanmasını sağlayan Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi halkın acil durumlarda kolaylıkla sağlık ekibine ulaşmasına yardımcı olur. Bilecik İl sağlık Müdürlüğü binasına, Ertuğrul Gazi Mah. Tarla Başı sokak, 11040 Merkez/ Bilecik adresinden ulaşabilirsiniz. Telefon numarası ise 0228 212 20 30’dur.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*