Ankara İl Sağlık Müdürlüğü


ankara il saglik mudurlugu
ankara il saglik mudurlugu

Ankara Sağlık Müdürlüğü: Ankara İl Sağlık Müdürlüğü bağlı bulunduğu bakanlığı temsilen, bakanlığa bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında sunulan hizmetlerin bakanlığa uygun bir şekilde yürütüp yürütülmediğini denetlemektedir. Bakanlık, bakanlığa bağlı kuruluşlar ve taşra teşkilatı arasında iletişimi sağlamaktadır. Özel sağlık kuruluşlarının bakanlığa uygun olup olmadığını denetler, acil durumlarda hastane öncesi sağlık hizmetlerini yürütür. Sağlık hizmetlerinin daha verimli ve etkin olması için çalışma yürütür. Aile hekimliği başta olmak üzere tüm sağlık hizmetlerini sağlar.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Personel Listesi

Kurum sağlık ile ilgili sağlığı geliştirme çabalarında birincil olarak görev alır, görevlerin tümünü yürütür. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koltuğunda Seraceddin ÇOM oturmaktadır. İl müdürlüğü bünyesinde çok sayıda şube bulunmaktadır. Bunlar başta insan kaynakları şube müdürlüğü, eczacılık ve tıbbi cihaz şube müdürlüğü, tıp meslekleri ve özel tanı tedavi merkezleri şube müdürlüğü, sağlık bilgi sistemleri şube müdürlüğü, özel yataklı sağlık hizmetleri şube müdürlüğüdür.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Adresi

Bunlar dışında kalan şubeler döner sermaye ve maaş birimi, araştırma ve sağlığın geliştirilmesi şube müdürlüğü, acil sağlık hizmetleri şube müdürlüğü, yatırımlar şube müdürlüğü, halk sağlığı şube müdürlüğü, disiplin ve hukuk işleri şube müdürlüğü ve idari işler şube müdürlüğüdürü  Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Bağdat Caddesi No:16 Macunköy- Yeni Mahalle/ Ankara adresindedir. Telefon numarası 0312 592 44 00 ve faks numarası 0312 592 45 46, e posta adresi ise; aşağıda verilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*