Adana Büyükşehir Belediyesi


adana buyuksehir belediyesi
adana buyuksehir belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları: İlk çağda Adana Anadolu’yu baştanbaşa kuşatan Gülek boğazından Tarsus’a inen yol üzerine kurulu Hitit krallığına ait bir alandır. Roma ve Bizans döneminde elverişli konuma sahip olan Adana ticaret durumuna gelen 704’de Halife Abdülmelik tarafından Emevi topraklarına kazandırmıştır Bu durum sürekli değişmiş en son olarak 1918’de Fransız birlikleri Ermeni çeteleri ile Adana’yı işgal ettiler.

 Adana Büyükşehir Belediyesi Adresi 

Daha sonra imzalanan Ankara itilaf namesi hükümlerince 1922’de Fransız işgal kuvvetleri kentten çekilmişlerdir. Bu tarih günümüzde de Adananın kuruluş tarihi olarak kutlanmaktadır. Adana kentinin bulunduğu Çukurova deltası, Akdeniz kıyılarından kuzeyde Toros dağlarının yüksek tepelerine uzanmaktadır. Şehrin güneyini kaplayan alçak, sıcak, verimli alanlar yer almaktadır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Telefonu

Bunlar sırası ile Seyhan, Ceyhan ve Tarsus ırmaklarının yüz yıllardır sürüklediği alüvyonlarla oluşan Çukurova deltası Adana Ovası olarak bilinir. Şehrin kuzeyi ise yaylalar, ovalar, tepelerle ve büyük bölümünü oluşturan Toros dağları ile kaplı oldukça engebeli alanlarla çevrilidir. Şehrin güneyi ve kuzeyini yapı farklılığa neden olmuş bitki örtüsünden tarıma kadar birçok şeyi etkilemiştir.

Adana Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı

Akdeniz ikliminin hâkim olduğu bu bölge nüfus sayısı, yoğunluğu, artışı kentselleşme ve ekonomik alanda öne çıkan illerimizdendir. Tarımda daha çok makineleşme ve sulama etkin rol oynamaktadır. Toros ve Amanos dağları birinci dünya savaşında demir yolları ile aşılmıştır. Tarihi eserlerle şehir kendisini tamamlamış çok önemli eserler bulunmaktadır. Bunlar Etnografya Müzesi, Atatürk Müzesi, Adana arkeoloji müzesi gibi birçok eser bulunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*