65 Yaş Aylığı


65 yas ayligi
65 yas ayligi

65 Aylığı Sorgulama: Yaşlılıkla birlikte gelen çalışma gücüyle artık yaşlılıkta sigorta kurumları için bir risk oluşturmaktadır. Bununla birlikte devlette çıkardığı yasalarla yaşlı kesimi korumaya çalışmaktadır. Birçok yaşlıda bu imkânlardan yararlanmaktadır. Bu imkânlardan mali olanına göz atacak olursak halk arasında 65 yaş aylığı olarak tabir edilen aylık balgamadır.

Yaşlılık Aylığı

Bu 65 yaş aylığı almak bazı özel hususlara bağlanmıştır. Bu hususlar şunlardır, öncelikle 65 yaşını doldurmuş olup herhangi bir gelire sahip olmayan ve olmasıda muhtemel olmayan ile kendisine kanunen bakmakla yükümlü kimselere bağlanmaktadır. Yarıca herhangi bir sosyal kurumdan herhangi bir adla mali yardım almaması da gerekmektedir. 65 yaşın bitim tarihi kütük kayıtlarına bakılarak hesaplanır.

65 Aylığı Alma Şartları

Yapılan yaş düzeltmelerinde 65 yaş kanunun yayınlandığı 1976 tarihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler dikkate alınmamaktadır. Aylık için başvuru da bulunacak kişi ikametgah ettiği yerdeki defterdarlık ya da mal müdürlüklerine TC kimlik numarasına sahip nüfus cüzdanıyla birlikte, başvuru formu ( bu formda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık talebinde bulunan tarafından doldurulup imzalanacaktır.), muhtaçlık belgesi( ikametgah ilmühaberi ve vukuatlı nüfus kayıt örneği ise yetkili memurlarca doldurularak imzalanıp mühürlenecektir), aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde mahkemeden almış oldu belge ile başvurmaları gerekmektedir.

65 Aylığı Nasıl Alınır

Aylık ödeme tutarı her sene belirlenmekte olup Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından peşin olarak belirlenen günlerde ödenmektedir. Peşin olarak ödenen aylıklar durum değişikliği ve ölüm halinde geri alınmamaktadır. Ama aylık bağlanma ile ilgili geçim şartların kalkması halinde aylık kesilmektedir.

65 Yaş Maaşı

Bu gibi uygulamalar birçok kimseyi memnun etmektedir. 65 yaşına kadar sigortasız çalışmış kimseler için oldukça yaralı olmaktadır. O yaştan itibaren istihdam edilmelerinde de büyük sorunlar çıkmaktadır. Genellikle yaşlı personel alımı almamaktadır. Bunun yanı sıra bazı sosyal uygulamalar görmek mümkündür.

65 Aylığı Başvuru Formu

Yaşlılar için özel olarak tasarlanan küçük meyve, sebze bahçeleriyle hem zamanlarını değerlendirmekte hem de ekonomik gelir sağlanmaktadır.  Bu gibi uygulamalar tüm hızıyla tüm kentlerimize yayılmaktadır. Devlette çıkarttığı kanunlarla bu ve buna benzeyen örnek girişimleri desteklemektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*