4C Hizmet Dökümü


4c hizmet dokumu
4c hizmet dokumu

Şifresiz 4C Hizmet Dökümü: TEKEL işçilerinin de yer aldığı 4C statüsü, beraberinde soruları da getirmiştir. Buna göre işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı alamayacak, sendikaya üye olamayacak ve kendilerine ikramiye ödenmeyecektir. Türk Anayasası 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4. Maddesine göre, memurlar A, sözleşmeli memurlar B, geçici personeller C ve işçiler D fıkralarıyla tanımlanmaktadırlar.

 4C Hizmet Dökümü 2017-2018

4C statüsündeki işçiler, Devlet memurları Kanunu 4’üncü maddenin c fıkrasında geçici personel’in tarifi veriliyor: “Geçici personel, bir yıldan daha az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna  bakanlar  kurulunca’nca karar verilen görevler ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi  sayılmayan kişilerdir.Devlet Memurları Kanunu C Fırkası’na göre,  mevsimlik ya da geçici işçi olarak tanımlanan taşeron firmalarda çalışan işçiler bu grupta yer alıyor.

E Devlet 4C Hizmet Dökümü

C statüsünü tanımlayan ilk koşul, bir yıldan daha az sürede mevsimsel hizmetin olmasıdır. Bu maddeye göre, bu işçiler en fazla 10 aya kadar çalışabiliyor, ikramiye alamıyor ve sendikalı olamıyor. Aynı zamanda özelleştirme ile kurumlarda çalışan on binlerce işçi işsiz kalıyor.Özelleştirme ile işsiz kalanların,  2004 yılında ‘Bakanlar Kurulu’ tarafından ‘geçici personel ‘ olarak çalıştırılması kararı alınmıştır. Özelleştirme sonucu iş akdi feshedilenler, eğer 30 gün içerisinde başvururlar ise, bir yıl içinde on ayı geçmeyecek şekilde istihdam edilmektedirler.

4C Hizmet Dökümü Sorgulama

4C statüsündeki memurlar, e-devlet.org sitesi üzerinden prim günlerini hesaplayabilirler. Emekli sandığı hizmet dökümünü 2008 yılına kadar memurlar alamıyordu.  Bu tarihten sonra memurlar, memuriyette geçen günlerini resmi gazetede 2012 yılında yayımlanan tebliğ üzerine görüntüleyebilecekler.4C statüsüne göre, işçiler kıdem ve ihbar tazminatı alamıyor. Emeklilik sürelerini tamamlama imkanları yoktur. Ancak sosyal güvenlik kurumunun sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam ediyorlar.

 Sgk 4C Hizmet Dökümü

Ancak daha da önemlisi devamlı iş garantisine ve sendikaya üye olma hakkına sahip değiller. 4C statüsündeki TEKEL işçileri, birtakım düzenlemeler getirilse de iyileştirmeleri kabul etmiyor. Mevsimsel işçi olarak değil, devamlı işçi kadrosuna alınmak istiyorlar ve 2821 sayılı Sendikalar ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Lokavt Kanunu’nun tanıdığı özlük haklarını talep ediyorlar.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*